مزیت های مهاجرت برای استان های کانادا

در ماه های آوریل و جولای سال جاری استان های کانادا بزرگترین رشد جمعیت را داشته و از مهاجرت نفع زیاده برده اند.
به طور کلی ، جمعیت کانادا در طی این سه ماه بیش از  ۱۸۱٫۰۵۷ رشد کرده و در تاریخ ۱ جولای ۲۰۱۹ جمعیت این کشور در حدود ۳۷،۵۸۹٫۲۶۲ تخمین زده شده است.
Statistics Canada کانادا اعلام کرده است که این تعداد در طی ۴۸ سال گذشته،سه ماهه مزبور، بزرگترین دوره به لحاظ افزایش جمعیت کانادا بوده است.
Statistics Canada گزارش داد: مهاجران که به خارج از کانادا مهاجرت کرده بودند ، اکنون بازگشتند که همین  “عامل اصلی رشد جمعیت کانادا بوده است .
در سه ماهه دوم سال حدود ۹۴۰۰۰ مهاجر جدید هم وارد کانادا شده اند.
جزیره پرنس ادوارد شاهد بیشترین رشد جمعیت بوده است.
مهاجرت افراد خارجی به داخل خاک کانادا  در بین تمام  استانها و به علاوه منطقه یوکان بین آوریل و جولای مثبت بود.
Statistics Canada  مهاجرت را  “محرک اصلی رشد” می نامد و همچنین افزابش دلیل اصلی رشد جمعیت کانادا در سه ماهه دوم سال جاری بوده است.


جزیره پرنس ادوارد  PEI در کل  کانادا “سریعترین رشد جمعیت ” را در سه ماهه سال جاری داشته است.
افزایش جمعیت در این استان در طی سه ماهه دوم سال افزایش ۰٫۸ درصدی داشته که ناشی از مهاجرت بوده است.
مهاجرت خارجی ها در استان  کبک (۸۷٫۱ درصد) و انتاریو (۸۵٫۵ درصد) در بین ماه های  آوریل و جولای بوده است.
این کشور همچنین در استان های  بریتیش کلمبیا (۲/۷۸ درصد) و آلبرتا (۶۱٫۱ درصد) افزایش جمعیت داشته اند.