برنامه اسپانسرشیپی اعضای خانواده | ویزای همراه و راحت افق | مهاجرت کانادا

برنامه ای برای اسپانسرشیپی اعضای خانواده ها

برنامه جدید برنامه اسپانسرشیپی خانواده (Family Sponsorship Program) دو ساله است و از 9 سپتامبر 2019 قابل اجرا است و به متقاضیانی که می خواهند اسپانسر برخی از اعضای خانواده خود شوند ولی در حالت معمولی با توجه به مقررات محافظت از مهاجران و پناهندگان کانادا نمی توانند اقامت دائم بگیرند اجازه می دهد که اسپانسر آنها شوند. این پایلوت به اعضای خانواده که مهاجر را همراهی نکرده اند و مورد بررسی قرار نگرفته اند و در برخی موارد حتی هنگام درخواست برای اقامت دائم حتی نامی از آنها اعلام نشده است مربوط می شود. گفتنی است فرد مهاجر، معمولا نمی تواند اسپانسر این گونه اعضای خانواده شود اما با این پایلوت این امکان برای او فراهم شده است.

این مقررات مستلزم آن است كه اتباع خارجی كه متقاضی اقامت دائم هستند، باید نام تمام اعضای خانواده خود (همسر، فرزندان وابسته، نوادگان وابسته و… ) را اعلام كنند و حتی اگر همراه متقاضی اصلی نباشند و توسط یك مقام رسمی مهاجرت باید اطلاعات آنها را بررسی کند.

اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا می گوید که آیین نامه برنامه اسپانسرشیپی خانواده برای این است که متقاضیان مهاجرت اطلاعات کامل خود را ارائه کنند و مهاجرت خانواده ها به خوبی انجام پذیرد و محافظت از سلامتی، ایمنی و امنیت کانادایی ها حفظ شود.

احمد حسین وزیر مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا با اشاره به نگرانی از “تأثیر نامتناسب” این ممنوعیت مادام العمر برای برخی از افراد به ویژه کودکان مطلع بود و در اوایل سال جاری پایلوت دو ساله برای اعضای خانواده واجد شرایط را از طریق سیاست گذاری عمومی اعلام کرد. این پایلوت مهاجرت به کانادا را برای افرادی که بیشتر از بقیه آسیب پذیر هستند و از خانواده خود جدا مانده اند و واجد شرایط زیر هستند تسهیل می سازد: اتباع خارجی به عنوان همسر در دسته برنامه اسپانسرشیپی خانواده (Spouse or Common-Law Partner in Canada Class) یا به عنوان Family Class تقاضا را درخواست داده اند.

اتباع خارجی  که اسپانسری دارند که به عنوان:

تقاضای اقامت دائم کانادا را به عنوان پناهنده یا شخص تحت شرایط مشابه داده است و اقامت دائم گرفته است. یا به عنوان یک عضو Family Class شناخته شده است و به عنوان همسر و یا فرزند وابسته ی اسپانسر شده اقامت دائم دریافت کرده است یا به عنوان عضو از Spouse or Common-Law Partner in Canada Class مشخص شده است و به عنوان همسر یا فرزندان وابسته اسپانسر شده و اقامت دائم دریافت کرده است.

اگر مهاجری که می خواهد اسپانسر تبعه خارجی شود، در بدو ورود به کانادا نام او را برده باشد و او مورد بررسی قرار گیرد، تبعه ی خارجی اسپانسر را در دسته ای که از طریق آن درخواست داده فاقد شرایط نمی کند. همچنین اداره مهاجرت گفته است که پایلوت برنامه اسپانسرشیپی خانواده در صورتی که به اسپانسر از طریق Economic Class یا هر طریق دیگری به غیر از موارد فوق اقامت داده شده باشد قابل اجرا نیست. این پایلوت از امروز 9 سپتامبر 2019 تا 9 سپتامبر 2021 اجرا می شود.