سرمایه گذاری استان کبک برای کمک به شرکت ها جهت جذب و استخدام کارگران خارجی

استان کبک ۲٫۱ میلیون دلار دیگر برای کمک به کارفرمایان در تلاش برای استخدام کارگران موقت خارجی در نظر دارد.

وزیر کار ، اشتغال و همبستگی اجتماعی آقای  موریسی ، Jean Boulet ، این بودجه را در ۱۶ اکتبر اعلام رسما کردند و همچنین گفت این مبلغ برای استخدام نیروی متخصص (کارشناسان استخدام مانند وکلا و یا مشاوران) در نظر گرفته شده است.

دولت کبک این اقدام را یک پاسخ هدفمند به نیاز به وضوح بیان شده توسط مشاغل خواند و گفت که این بودجه اضافی تعهد قبلی در حدود ۲۰ میلیون دلار برای تلاش های استخدام بین المللی در ماه اگوست را تکمیل می کند.

کبک با کمبود نیروی کار روبرو است و کاهش جذب مهاجر اخیر در تعداد ساکنین دائمی که در استان پذیرفته شده اند باعث افزایش تعداد کارفرمایان به جذب کارگران موقت خارجی منجر شده است و تخمین زده می شود نزدیک به ۱۷۵۰ شرکت بتوانند طی دو سال آینده از این کمک های مالی بهره مند شوند.

آقای Jean Boulet گفت: این اقدام جدید و خدمات ارائه شده به شرکت های کبک را که در حال جذب کارگران خارجی هستند  را بهبود می بخشد. در حال حاضر که این استان با کمبود نیروی کار مواجه است در واقع  این حمایت در بهترین زمان مناسب انجام می شود.

اگرچه استخدام بین المللی گزینه ای برای کارفرمایان برای غلبه بر چالش های کمبود نیروی کار است ، اما می تواند پرهزینه و پیچیده باشد. این اقدام اعلام شده امروز ، با بودجه ۲٫۱ میلیون دلار ، مطمئنا مورد استقبال کارفرمایان قرار خواهد گرفت.

برای بسیاری از شرکت های کوچک و متوسط ، انجام فرآیند استخدام بین المللی برای جذب نامزدها در خارج از کشور ، کاری بسیار سنگین است که لزوماً باید به شخص ثالث واگذار شود.

براساس آمار Statistics Canada ، تعداد جایگاه های خالی برای شرکت های کبک در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ در ۱۱۴٫۲۱۵ قرار داشته است که نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۱۸ ، ۲۱٫۳۶۵ (+ ۲۳٪) افزایش داشته است در واقع یک افزایش ۲۳ درصدی را داشته است.

منطقه مونترال بیشترین تعداد جای خالی را دارد.