در این مقاله به بررسی برخی از رشته های تحصیلی تخفیف دار در سال ۲۰۲۳ در کانادا و هلند می پردازیم.

با ما در تماس باشید!

راه های ارتباط با ما
تلفن همراه، واتساپ و تلگرام
۰۹۱۲۰۹۲۰۲۶۸
تلفن ثابت
۰۵۱۳۱۰۷۱

کالج خصوصی-ونکوور     Jan, May, Sep

اجازه کار

تخفیف شهریه

کل شهریه

مدت دوره

الزمات

نام رشته

شماره

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

۱۱,۲۰۰ $

 

۳۶,۵۰۰ $

 

۳٫۵ سال

دولینگو ۹۵ آیلتس ۵٫۵- تافل ۶۵

CYBERSECURITY RISK MANAGEMENT

مدیریت ریسک امنیت سایبری

۱

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

۱,۵۰۰ $

 

۱۹,۴۰۰ $

 

۲٫۵ سال

دولینگو ۹۵ آیلتس ۵٫۵- تافل ۶۵

Data Engineering and Analytics

مهندسی داده و تجزیه و تحلیل

۲

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

۱,۵۰۰ $

 

۱۹,۴۰۰ $

 

۲٫۵ سال

دولینگو ۹۵ آیلتس ۵٫۵- تافل ۶۵

User Experience and Interactive Design

تجربه کاربری و طراحی تعاملی

۳

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

۱,۵۰۰ $

 

۱۸,۴۰۰ $

۲٫۵ سال

دولینگو ۹۵ آیلتس ۵٫۵- تافل ۶۵

Software Quality Assurance Engineering

مهندسی تضمین کیفیت نرم افزار

۴

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

۱,۶۰۰ $

 

۱۵,۵۰۰ $

۲ سال

دولینگو ۱۰۵ آیلتس ۶- تافل ۸۰

Postgraduate Certificate in

Security Operations Analyst with

گواهی تحصیلات تکمیلی در تحلیلگر عملیات امنیتی

۵

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

۱۱,۲۰۰ $

 

۳۶,۵۰۰ $

 

۳ سال

دولینگو ۹۵ آیلتس ۵٫۵- تافل ۶۵

Full-Stack Web Development

توسعه وب دوره کامل

۶

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

۲,۸۰۰ $

۱۱,۵۰۰ $

۱٫۵ سال

دولینگو ۸۵ آیلتس ۵- تافل ۵۸

Digital Marketing

بازاریابی دیجیتال

۷

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

۱۶,۴۰۰ $

 

۱۶,۴۰۰ $

 

۲٫۵ سال

دولینگو ۸۵ آیلتس ۵- تافل ۵۸

Business Management

مدیریت کسب و کار

۸

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

۲,۸۰۰ $

۱۱,۰۰۰ $

 

۱ سال

دولینگو ۸۵ آیلتس ۵- تافل ۵۸

Business Administration

کسب و کار

۹

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

۵,۷۰۰ $

۱۶,۴۰۰ $

۲٫۵ سال

دولینگو ۸۵ آیلتس ۵- تافل ۵۸

Hospitality and Tourism Management

مدیریت هتلداری و گردشگری

۱۰

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

۲,۸۰۰ $

۱۱,۰۰۰ $

۱ سال

دولینگو ۸۵ آیلتس ۵- تافل ۵۸

Hospitality and Tourism Administration

هتلداری و گردشگری

۱۱

 

دانشگاه-ونکوور     Jan, Apr, Jul, Oct

اجازه کار

تخفیف شهریه

کل شهریه

مدت دوره

 

نام رشته

شماره

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

۹,۷۲۰ $

۴۷,۵۲۰ $

۲ سال

زبان: دولینگو ۱۱۰آیلتس ۶٫۵-تافل ۸۸
گذراندن دوره پیش نیاز: ۳ ماهه

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

۱۲

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

۹,۷۲۰ $

۴۷,۵۲۰ $

۲ سال

زبان: دولینگو ۱۱۰آیلتس ۶٫۵-تافل ۸۸
گذراندن دوره پیش نیاز: ۳ ماهه

MBA-ACCA PATHWAY

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش حسابداری

۱۳

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

۹,۷۲۰ $

۴۷,۵۲۰ $

۲ سال

زبان: دولینگو ۱۱۰آیلتس ۶٫۵-تافل ۸۸
گذراندن دوره پیش نیاز: ۳ ماهه

MBA FOUNDATION

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تاسیس

۱۴

-اجازه کار همزمان با تحصیل ندارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

۲۴,۰۰۰ $

۲ سال

زبان: دولینگو ۱۱۰آیلتس ۶٫۵-تافل ۸۸
گذراندن دوره پیش نیاز: ۳ ماهه

ONLINE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی آنلاین

۱۵

 

 

 

 

 

 

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

۹,۷۲۰ $

۳۸,۴۰۰ $

۲ سال

زبان: دولینگو ۱۱۰آیلتس ۶٫۵-تافل ۸۸

Associate Of Arts

کاردانی هنر

۱۶

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

۹,۷۲۰ $

۷۶,۸۰۰ $

۴ سال

زبان: دولینگو ۱۱۰آیلتس ۶٫۵-تافل ۸۸

Bachelor Of Commerce

کارشناسی بازرگانی

۱۷

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

۹,۷۲۰ $

۷۶,۸۰۰ $

۴ سال

زبان: دولینگو ۱۱۰آیلتس ۶٫۵-تافل ۸۸

Bachelor Of Arts In Business Communication

لیسانس هنر در ارتباطات تجاری

۱۸

-اجازه کار همزمان با تحصیل ندارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

۳۳,۶۴۰ $

۴ سال

زبان: دولینگو ۱۱۰آیلتس ۶٫۵-تافل ۸۸

Online Bachelor Of Commerce

کارشناسی بازرگانی آنلاین

۱۹

-اجازه کار همزمان با تحصیل ندارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

۳۳,۶۴۰ $

۴ سال

زبان: دولینگو ۱۱۰آیلتس ۶٫۵-تافل ۸۸

Online Bachelor Of Arts In Business Communication

لیسانس هنر در ارتباطات تجاری آنلاین

۲۰

 

 

 

کالج خصوصی-تورنتو     Jan, Mar, May, Jul, Sep, Oct

 

 

قیمت

مدت دوره

 

نام رشته

شماره

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

۲,۳۹۵ $

۱۲,۴۹۵ $

۱ سال

زبان: دولینگو ۹۵آیلتس ۵٫۵-تافل ۶۵

Diploma in Business Administration

کسب و کار

۱

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

۵,۰۰۰ $

۲۰,۲۵۰ $

۲ سال

زبان: دولینگو ۹۵آیلتس ۵٫۵-تافل ۶۵

Diploma in Business Management

مدیریت کسب و کار

۲

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

۶,۵۰۰ $

۲۰,۲۵۰ $

۲ سال

زبان: دولینگو ۹۵آیلتس ۵٫۵-تافل ۶۵

Diploma in Digital Business Management

مدیریت کسب و کار دیجیتال

۳

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

۱۵,۹۹۵ $

۲ سال

زبان: دولینگو ۶۵آیلتس ۴٫۵-تافل ۵۳

Diploma in Fundamentals of Hospitality & Tourism

دیپلم اصول هتلداری و گردشگری

۴

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

۵,۰۰۰ $

۲۰,۲۵۰ $

۲ سال

زبان: دولینگو ۹۵آیلتس ۵٫۵-تافل ۶۵

Advanced Diploma in Hospitality & Tourism Management

مدیریت هتلداری و گردشگری-پیشرفته

۵

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

۱,۴۹۵ $

۱۴,۷۴۵ $

۱ سال

زبان: دولینگو ۹۵آیلتس ۵٫۵-تافل ۶۵

Data Analytics

تجزیه و تحلیل داده ها

۶

 

کالج دولتی-تورنتو     Jan, May, Jul, Sep

 

 

قیمت

مدت دوره

 

نام رشته

شماره

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

۶,۰۰۰ $

۳۶,۰۰۰ $

۲ سال

زبان: دولینگو ۱۰۵آیلتس ۶-تافل ۸۰

ریاضی یا فیزیک در سال ۱۱ و انگلیسی در سال ۱۲ از نمره ۱۰ به بالا باشد.

Business Diploma

کسب و کار

۷

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

۶,۰۰۰ $

۳۶,۰۰۰ $

۲ سال

زبان: دولینگو ۱۱۵آیلتس ۶٫۵-تافل ۸۸

داشتن لیسانس و حداقل پاس کردن ۲ واحد ریاضی یا فیزیک

Global Business Management Graduate Certificate

گواهی فارغ التحصیلی مدیریت بازرگانی جهانی

۸

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

۳,۰۰۰ $

۱۸,۲۰۰ $

۱ سال

زبان: دولینگو ۱۱۵آیلتس ۶٫۵-تافل ۸۸

داشتن لیسانس و حداقل پاس کردن ۲ واحد ریاضی یا فیزیک

Project Management Graduate Certificate

گواهی فارغ التحصیلی مدیریت پروژه

۹

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

۳,۰۰۰ $

۱۹,۰۰۰ $

۱ سال

زبان: دولینگو ۱۱۵آیلتس ۶٫۵-تافل ۸۸

داشتن لیسانس و حداقل پاس کردن ۲ واحد ریاضی یا فیزیک

Supply Chain Management – Global Logistics Graduate Certificate

مدیریت زنجیره تامین – گواهی فارغ التحصیلی لجستیک جهانی

۱۰

  

کالج خصوصی-مونترال     Jan, Apr, Jul, Sep

 

 

قیمت

مدت دوره

 

نام رشته

شماره

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

۱۵,۰۰۰ $

۲۸,۰۰۰ $

۱ سال

زبان: دولینگو ۹۵آیلتس ۵٫۵-تافل ۶۵

E-Commerce and Online Business Management

مدیریت کسب کار دیجیتال

۱

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

۱۲,۰۰۰ $

۳۲,۰۰۰ $

۱ سال

زبان: دولینگو ۹۵آیلتس ۵٫۵-تافل ۶۵

Audio and Video Post-Production

تولید پست صوتی و تصویری

۲

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

۱۳,۰۰۰ $

۳۲,۰۰۰ $

۲ سال

زبان: دولینگو ۹۵آیلتس ۵٫۵-تافل ۶۵

Analytics, big data and business intelligence

تجزیه و تحلیل، داده های بزرگ و هوش تجاری

۳

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

۱۳,۰۰۰ $

۳۰,۰۰۰ $

۱٫۵ سال

زبان: دولینگو ۹۵آیلتس ۵٫۵-تافل ۶۵

Computer Security Analyst

تحلیلگر امنیت کامپیوتر

۴

  

دانشگاه-هلند     Jan, Apr, Jul, Sep

 

قیمت

مدت دوره

 

نام رشته

شماره

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

۱۸,۳۰۰ Euro

۱۸-۲۴ ماه

آیلتس ۶٫۵

MBA in Finance

ام بی ای گرایش مالی

۱

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

۱۸,۳۰۰ Euro

۱۸-۲۴ ماه

آیلتس ۶٫۵

MBA in Hospitality Management

ام بی ای گرایش مدیریت هتلداری

۲

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

۱۸,۳۰۰ Euro

۱۸-۲۴ ماه

آیلتس ۶٫۵

MBA in Entreoreneurship & Innovation

ام بی ای گرایش کارآفرینی و نوآفرینی

۳

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

۱۸,۳۰۰ Euro

۱۸-۲۴ ماه

آیلتس ۶٫۵

MBA in International Management

ام بی ای گرایش مدیریت بین الملل

۴

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

۱۸,۳۰۰ Euro

۱۸-۲۴ ماه

آیلتس ۶٫۵

MBA in data analytics

ام بی ای گرایش تحلیل داده

۵

 

 

 

 

 

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

۹۸۰۰ یورو در سال

۳-۴ سال

آیلتس ۶

BBA in Economics & Management

لیسانس مدیریت گرایش اقتصاد

۶

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

۹۸۰۰ یورو در سال

۳-۴ سال

آیلتس ۶

BBA in Financial Services Management

لیسانس مدیریت گرایش خدمات مالی

۷

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

۹۸۰۰ یورو در سال

۳-۴ سال

آیلتس ۶

BBA in Logistics & International Trade

لیسانس مدیریت گرایش لجیستیک و تجارت بین الملل

۸

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

۹۸۰۰ یورو در سال

۳-۴ سال

آیلتس ۶

BBA in Marketing

لیسانس مدیریت گرایش مارکتینگ

۹