دانشگاه های تخفیف دار در سال 2023

در این مقاله به بررسی برخی از رشته های تحصیلی تخفیف دار در سال 2023 در کانادا و هلند می پردازیم.

با ما در تماس باشید!

راه های ارتباط با ما
تلفن همراه، واتساپ و تلگرام
09120920268
تلفن ثابت
05131071

کالج خصوصی-ونکوور     Jan, May, Sep

اجازه کار

تخفیف شهریه

کل شهریه

مدت دوره

الزمات

نام رشته

شماره

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

11,200 $

 

36,500 $

 

3.5 سال

دولینگو 95 آیلتس 5.5- تافل 65

CYBERSECURITY RISK MANAGEMENT

مدیریت ریسک امنیت سایبری

1

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

1,500 $

 

19,400 $

 

2.5 سال

دولینگو 95 آیلتس 5.5- تافل 65

Data Engineering and Analytics

مهندسی داده و تجزیه و تحلیل

2

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

1,500 $

 

19,400 $

 

2.5 سال

دولینگو 95 آیلتس 5.5- تافل 65

User Experience and Interactive Design

تجربه کاربری و طراحی تعاملی

3

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

1,500 $

 

18,400 $

2.5 سال

دولینگو 95 آیلتس 5.5- تافل 65

Software Quality Assurance Engineering

مهندسی تضمین کیفیت نرم افزار

4

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

1,600 $

 

15,500 $

2 سال

دولینگو 105 آیلتس 6- تافل 80

Postgraduate Certificate in

Security Operations Analyst with

گواهی تحصیلات تکمیلی در تحلیلگر عملیات امنیتی

5

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

11,200 $

 

36,500 $

 

3 سال

دولینگو 95 آیلتس 5.5- تافل 65

Full-Stack Web Development

توسعه وب دوره کامل

6

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

2,800 $

11,500 $

1.5 سال

دولینگو 85 آیلتس 5- تافل 58

Digital Marketing

بازاریابی دیجیتال

7

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

16,400 $

 

16,400 $

 

2.5 سال

دولینگو 85 آیلتس 5- تافل 58

Business Management

مدیریت کسب و کار

8

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

2,800 $

11,000 $

 

1 سال

دولینگو 85 آیلتس 5- تافل 58

Business Administration

کسب و کار

9

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

5,700 $

16,400 $

2.5 سال

دولینگو 85 آیلتس 5- تافل 58

Hospitality and Tourism Management

مدیریت هتلداری و گردشگری

10

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

2,800 $

11,000 $

1 سال

دولینگو 85 آیلتس 5- تافل 58

Hospitality and Tourism Administration

هتلداری و گردشگری

11

 

دانشگاه-ونکوور     Jan, Apr, Jul, Oct

اجازه کار

تخفیف شهریه

کل شهریه

مدت دوره

 

نام رشته

شماره

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

9,720 $

47,520 $

2 سال

زبان: دولینگو 110آیلتس 6.5-تافل 88
گذراندن دوره پیش نیاز: 3 ماهه

MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی

12

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

9,720 $

47,520 $

2 سال

زبان: دولینگو 110آیلتس 6.5-تافل 88
گذراندن دوره پیش نیاز: 3 ماهه

MBA-ACCA PATHWAY

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش حسابداری

13

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

9,720 $

47,520 $

2 سال

زبان: دولینگو 110آیلتس 6.5-تافل 88
گذراندن دوره پیش نیاز: 3 ماهه

MBA FOUNDATION

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی گرایش تاسیس

14

-اجازه کار همزمان با تحصیل ندارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

24,000 $

2 سال

زبان: دولینگو 110آیلتس 6.5-تافل 88
گذراندن دوره پیش نیاز: 3 ماهه

ONLINE MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION

کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی آنلاین

15

 

 

 

 

 

 

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

9,720 $

38,400 $

2 سال

زبان: دولینگو 110آیلتس 6.5-تافل 88

Associate Of Arts

کاردانی هنر

16

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

9,720 $

76,800 $

4 سال

زبان: دولینگو 110آیلتس 6.5-تافل 88

Bachelor Of Commerce

کارشناسی بازرگانی

17

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

9,720 $

76,800 $

4 سال

زبان: دولینگو 110آیلتس 6.5-تافل 88

Bachelor Of Arts In Business Communication

لیسانس هنر در ارتباطات تجاری

18

-اجازه کار همزمان با تحصیل ندارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

33,640 $

4 سال

زبان: دولینگو 110آیلتس 6.5-تافل 88

Online Bachelor Of Commerce

کارشناسی بازرگانی آنلاین

19

-اجازه کار همزمان با تحصیل ندارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

33,640 $

4 سال

زبان: دولینگو 110آیلتس 6.5-تافل 88

Online Bachelor Of Arts In Business Communication

لیسانس هنر در ارتباطات تجاری آنلاین

20

 

 

 

کالج خصوصی-تورنتو     Jan, Mar, May, Jul, Sep, Oct

 

 

قیمت

مدت دوره

 

نام رشته

شماره

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

2,395 $

12,495 $

1 سال

زبان: دولینگو 95آیلتس 5.5-تافل 65

Diploma in Business Administration

کسب و کار

1

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

5,000 $

20,250 $

2 سال

زبان: دولینگو 95آیلتس 5.5-تافل 65

Diploma in Business Management

مدیریت کسب و کار

2

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

6,500 $

20,250 $

2 سال

زبان: دولینگو 95آیلتس 5.5-تافل 65

Diploma in Digital Business Management

مدیریت کسب و کار دیجیتال

3

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

15,995 $

2 سال

زبان: دولینگو 65آیلتس 4.5-تافل 53

Diploma in Fundamentals of Hospitality & Tourism

دیپلم اصول هتلداری و گردشگری

4

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

5,000 $

20,250 $

2 سال

زبان: دولینگو 95آیلتس 5.5-تافل 65

Advanced Diploma in Hospitality & Tourism Management

مدیریت هتلداری و گردشگری-پیشرفته

5

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

1,495 $

14,745 $

1 سال

زبان: دولینگو 95آیلتس 5.5-تافل 65

Data Analytics

تجزیه و تحلیل داده ها

6

 

کالج دولتی-تورنتو     Jan, May, Jul, Sep

 

 

قیمت

مدت دوره

 

نام رشته

شماره

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

6,000 $

36,000 $

2 سال

زبان: دولینگو 105آیلتس 6-تافل 80

ریاضی یا فیزیک در سال 11 و انگلیسی در سال 12 از نمره 10 به بالا باشد.

Business Diploma

کسب و کار

7

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

6,000 $

36,000 $

2 سال

زبان: دولینگو 115آیلتس 6.5-تافل 88

داشتن لیسانس و حداقل پاس کردن 2 واحد ریاضی یا فیزیک

Global Business Management Graduate Certificate

گواهی فارغ التحصیلی مدیریت بازرگانی جهانی

8

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

3,000 $

18,200 $

1 سال

زبان: دولینگو 115آیلتس 6.5-تافل 88

داشتن لیسانس و حداقل پاس کردن 2 واحد ریاضی یا فیزیک

Project Management Graduate Certificate

گواهی فارغ التحصیلی مدیریت پروژه

9

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

3,000 $

19,000 $

1 سال

زبان: دولینگو 115آیلتس 6.5-تافل 88

داشتن لیسانس و حداقل پاس کردن 2 واحد ریاضی یا فیزیک

Supply Chain Management – Global Logistics Graduate Certificate

مدیریت زنجیره تامین – گواهی فارغ التحصیلی لجستیک جهانی

10

  

کالج خصوصی-مونترال     Jan, Apr, Jul, Sep

 

 

قیمت

مدت دوره

 

نام رشته

شماره

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

15,000 $

28,000 $

1 سال

زبان: دولینگو 95آیلتس 5.5-تافل 65

E-Commerce and Online Business Management

مدیریت کسب کار دیجیتال

1

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

12,000 $

32,000 $

1 سال

زبان: دولینگو 95آیلتس 5.5-تافل 65

Audio and Video Post-Production

تولید پست صوتی و تصویری

2

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

13,000 $

32,000 $

2 سال

زبان: دولینگو 95آیلتس 5.5-تافل 65

Analytics, big data and business intelligence

تجزیه و تحلیل، داده های بزرگ و هوش تجاری

3

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل ندارد.

13,000 $

30,000 $

1.5 سال

زبان: دولینگو 95آیلتس 5.5-تافل 65

Computer Security Analyst

تحلیلگر امنیت کامپیوتر

4

  

دانشگاه-هلند     Jan, Apr, Jul, Sep

 

قیمت

مدت دوره

 

نام رشته

شماره

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

18,300 Euro

18-24 ماه

آیلتس 6.5

MBA in Finance

ام بی ای گرایش مالی

1

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

18,300 Euro

18-24 ماه

آیلتس 6.5

MBA in Hospitality Management

ام بی ای گرایش مدیریت هتلداری

2

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

18,300 Euro

18-24 ماه

آیلتس 6.5

MBA in Entreoreneurship & Innovation

ام بی ای گرایش کارآفرینی و نوآفرینی

3

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

18,300 Euro

18-24 ماه

آیلتس 6.5

MBA in International Management

ام بی ای گرایش مدیریت بین الملل

4

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

18,300 Euro

18-24 ماه

آیلتس 6.5

MBA in data analytics

ام بی ای گرایش تحلیل داده

5

 

 

 

 

 

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

9800 یورو در سال

3-4 سال

آیلتس 6

BBA in Economics & Management

لیسانس مدیریت گرایش اقتصاد

6

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

9800 یورو در سال

3-4 سال

آیلتس 6

BBA in Financial Services Management

لیسانس مدیریت گرایش خدمات مالی

7

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

9800 یورو در سال

3-4 سال

آیلتس 6

BBA in Logistics & International Trade

لیسانس مدیریت گرایش لجیستیک و تجارت بین الملل

8

-اجازه کار همزمان با تحصیل دارد.
-اجازه کار پس از تحصیل دارد.

9800 یورو در سال

3-4 سال

آیلتس 6

BBA in Marketing

لیسانس مدیریت گرایش مارکتینگ

9

       

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *