برنامه مهاجرتی منطقه ای استان بریتیش کلمبیا (BC PNP) نام جوامع منطقه ای جدیدی که به تازگی به این برنامه پیوسته اند را اعلام کرد.

برنامه مهاجرت منطقه ای از ۱۴ ماه مارس سال۲۰۱۹ با هدف جذب افرادی که مایل به تاسیس یک بیزینس جدید و یا گسترش کسب و کار     در مناطق وجوامع کوچک و روستایی در استان بریتیش کلمبیا هستند، آغازشد.

هرکدام ازاین جوامع که در برنامه مهاجرت کارآفرینی به صورت فعال مشارکت میکنند به طورجدا پروسه کاندیداتوری متقاضیان را بررسی میکنند. این جوامع همچنین قادرند که متقاضیان واجد شرایط را دعوت کنند، سفر اکتشافی برای آن ها ترتیب دهند و برای بررسی بیشر شرایط آن هرا به BC PNP ارجاع دهند.

در ابتدا برنامه مهاجرتی منطقه ای با ۳۰ جامعه منطقه ای شروع بکارکرد.

Lower Mainland / Southwest

• Fraser Valley

• Greater Vancouver

• Squamish-Lillooet

• Sunshine Coast

Vancouver Island and Coast

• Alberni-Clayoquot

• Capital

• Central Coast

• Comox Valley

• Cowichan Valley

• Mount Waddington

• Nanaimo

• Powell River

• Strathcona

Thompson-Okanagan

• Central Okanagan

• Columbia-Shuswap

• North Okanagan

• Okanagan-Similkameen

• Thompson-Nicola

Cariboo

• Cariboo

• Fraser-Fort George

Kootenay

• Central Kootenay

• East Kootenay

• Kootenay Boundary

Nechako

• Bulkley-Nechako

North Coast

• Kitimat-Stikine

• Skeena-Queen Charlotte

Northeast

• Northern Rockies

• Peace River

 

نواحی زیربه تازگی به برنامه ۲ ساله پایلوت اضافه شده اند.

 • Hope
 • Osoyoos
 • Sayward
 • Regional District of Bulkley-Nechako
 • Electoral Area A – Smithers Rural
 • Electoral Area B – Burns Lake Rural
 • Electoral Area C – Fort St. James Rural
 • Electoral Area D – Fraser Lake Rural
 • Electoral Area E – Francois/Ootsa Lake Rural
 • Electoral Area F – Vanderhoof Rural
 • Electoral Area G – Houston Rural
 • Northern Rockies Regional Municipality