برنامه استانی منیتوبا (فارغ التحصیلان)

استان منیتوبا با تاریخ  و فرهنگی غنی و زیبایی های طبیعی انتخاب بسیاری از افراد جهت مهاجرت به کانادا می باشد ، مهاجرت به Manitoba از طریق کار موقت یا از طریق یکی از گزینه های موجود از جمله برنامه نامزدی استانی مانیتوبا می باشد.

برنامه جدید IES برای فارغ التحصیلان Manitoba و دانشجویان فارغ التحصیل بین المللی  در Manitoba و در جهت پاسخگویی به نیازهای صنعت و ایجاد مسیرهای سریع تر برای دادن نامزدی این استان می باشد.

manitona graduated pnp2 - برنامه استانی منیتوبا (فارغ التحصیلان)

برای این برنامه سه مسیر وجود دارد:

۱٫مسیر استخدام در شغل و حرفه:

 

manitona graduated table1 - برنامه استانی منیتوبا (فارغ التحصیلان)

***شما اگر شرایط این برنامه را داشته باشید می توانید پروفایل اعلام علاقمندی برنامه استانی منیتوبا (EOI) را ایجاد کنید و مراحل انتخاب استانی را طی نمایید

۲-مسیر کارآموزی فارغ التحصیلان :

این استان مسیرهای سریعتری را برای دانشجویان فارغ التحصیل کارشناسی ارشد و دکتری فراهم می کند یکی از این روش ها  کارآموزی می باشد که البته بتواند  به نوآوری در صنعت  Manitoba کمک می کند.

manitona graduated table2 - برنامه استانی منیتوبا (فارغ التحصیلان)

***شما اگر شرایط این برنامه را داشته باشید می توانید پروفایل اعلام علاقمندی برنامه استانی منیتوبا (EOI) را ایجاد کنید و مراحل انتخاب استانی را طی نمایید

۳- مسیرکارآفرینی دانشجویان بین المللی

manitona graduated table3 - برنامه استانی منیتوبا (فارغ التحصیلان)

manitona graduated table4 - برنامه استانی منیتوبا (فارغ التحصیلان)

***شما اگر شرایط این برنامه را داشته باشید می توانید پروفایل اعلام علاقمندی برنامه استانی منیتوبا (EOI) را ایجاد کنید و مراحل انتخاب استانی را طی نمایید.