دولت نیوبرانزویک خواستار افزایش چشمگیر مهاجرت به استان در طی پنج سال آینده برای رسیدگی به چالش های اقتصادی و اجتماعی ناشی از پیری جمعیت می باشد. در استراتژی جدید رشد جمعیت نیوبرانزویک ، تعداد مهاجران اقتصادی و کاری  مستقر در نیوبرانزویک تا سال ۲۰۲۴ به ۷۵۰۰ خواهد رسید. این امر می تواند نرخ مهاجرت نیوبرانزویک را تقریباً به یک درصد از کل جمعیت خود و تقریباً دو برابر تعداد فعلی مهاجران مستقر در استان برساند.

نیوبرانزویک در پنج سال آینده مهاجران بیشتری را خواهد پذیرفت

طبق بیانیه وزیر کار و آموزش عالی نیو برانزویک:  رشد جمعیت برای موفقیت آینده استان ما بسیار مهم است. “

“جذب و حفظ مهاجران جدید برای کمک به ما در افزایش جمعیت استان و تأمین نیاز کارفرمایان ما بسیار مهم است.

در این گزارش حدود ۱۲۰،۰۰۰ شغل در ۱۰ سال آینده در نیوبرانزویک در دسترس خواهد بود. آمار تالیف شده توسط شورای چند فرهنگی نیوبرانزویک نشان می دهد که نیروی کار استان در این مدت ۱۱۰،۰۰۰ کارگر را از دست می دهد ، در درجه اول بازنشستگی است. جمعیت فعلی کار نیوبرانزویک برای پر کردن این فرصت ها بسیار ناچیز است و همچنین کاهش بدین معنی است که این وضعیت فقط در صورت افزایش مهاجرت استان به مشکل برخورد نمی کند.

نیوبرانزویک قصد دارد از طریق یک برنامه عملیاتی بر اساس چهار هدف گسترده ، به اهداف رشد جمعیت خود برسد:

جذب نیروی کار ماهر و منطبق با نیازهای بازار کار

کارآفرینانی را جذب کنید که رشد اقتصادی پایدار ایجاد می کنند  (برنامه کارآفرینی استان نیوبرانزویک)

محیطی را ایجاد کنید که افراد تازه وارد و خانواده هایشان بتوانند در آن مستقر و موفق شوند

در اینجا برخی از اقدامات کلیدی برای رشد جمعیت را نیز ذکر کرده است:

ایجاد مجموعه ای از ابزارها و منابعی برای آموزش و اطلاع رسانی  به کارفرمایان نیوبرانزویک در استفاده از مهاجرت برای رفع نیازهای بازار کار خود

دانشجویان بین المللی را ترغیب به اقامت و استقرار در نیوبرانزویک بعد از فارغ التحصیلی می کند.

رسیدگی به مسائل مربوط به اعتبارنامه های خارجی (مدارک شغلی و تحصیلی خارجی) برای نامزدهای مهاجرت و همسران آنها برای به رسمیت شناختن این مدارک.

ترویج برنامه های مهاجرت استانی در بازارهای فرانسه زبان.

بازبینی برنامه مهاجرتی استانی نیوبرانزویک برای  اطمینان از اینکه به بهترین وجهی به تازه واردان که کسب و کار را شروع کرده اند کمک خواهند کرد

کمک به آژانسهای اسکان مهاجران در ارائه خدمات مورد نیاز برای تأمین نیازهای مهاجران تازه وارد

ارتقاء آموزش مهارت های فرهنگی برای کارفرمایان نیوبرانزویک جهت آشنایی با فرهنگ های مختلف

فرم ارزیابی رایگان مهاجرت به کانادا