مهاجرین و بازار مسکن در کانادا

طبق نظرسنجی جدید که توسط Royal Lepage نشان داده شده است ، در هر پنج خانه که در کانادا معامله می شود یکی از خانه ها  توسط مهاجران خریداری می شود و اگر  سطح مهاجرت به همین منوال ادامه یابد طی ۵ سال آینده ۶۸۰،۰۰۰ خانه  توسط تازه واردین خریداری می شود.

در این نظرسنجی آنلاین ، ۱۵۰۰ نفر از تازه واردان را که طی ۱۰ سال گذشته به کانادا وارد شده بودند ، سؤال شد. پاسخ دهندگان شامل مهاجران ، دانشجویان ، پناهندگان و افرادی که در کانادا برای کار می کنند بوده اند.

در حالی که تنها ۳۲ درصد از شرکت کنندگان در نظرسنجی صاحب خانه بودند ، ۸۶ درصد گفتند که آنها املاک و مستغلات را یک سرمایه گذاری خوب می دانند و ۷۵ درصد از آنها با پس انداز به کانادا برای خرید خانه وارد شده اند.

از کسانی که صاحب خانه خود بودند ، میانگین مدت زمانی که بین ورود و خرید ملک آنها گذشت ، سه سال بود. در این بررسی همچنین مشخص شد که ۸۲ درصد از پاسخ دهندگان هنوز در اولین شهر محل زندگی خود زندگی می کردند.

مناطق و استان ها:

از میان تازه واردان مصاحبه شده ، کسانی که در استانهای آلبرتا و استان های آتلانتیک بودند بالاترین میزان مالکیت خانه را داشتند ، به ترتیب ۴۵ درصد و ۴۴ درصد بودند. تازه واردان در استان های ساسکاچوان و منیتوبا با ۴۱ درصد بیشترین میزان مالکیت خانه را به خود اختصاص دادند.

این سه منطقه همچنین بالاترین درصد افراد تازه وارد را که به محض ورود به کانادا خانه خریداری کرده اند را به خود اختصاص داده است (۲۰ درصد در آتلانتیک کانادا و ۱۹ درصد در آلبرتا) داشتند. درصد تازه واردانی که مستاجر هستند، بالاترین میزان در بریتیش کلمبیا با ۷۲ درصد و بعد از آن کبک ۷۱ درصد است.

تازه واردان در ساسکاچوان و مانیتوبا ۴۱٪ از کل صاحبان خانه در آن استانها را به خود اختصاص داده اند که بیشترین سهم در کانادا را به خود اختصاص داده است و افراد تازه وارد در استان های آتلانتیک با ۳۱ درصد از کل خانه داران آن منطقه در رتبه دوم قرار دارند. تازه واردان در استان آتلانتیک کانادا که خانه ای را خریداری کرده اند ، به طور متوسط دو سال پس از ورودشان منتظر خرید ملک خود بودند ، در حالی که میانگین آن در شش منطقه مورد مطالعه سه سال بود.

افراد تازه وارد به استان بریتیش کلمبیا به احتمال ۸۶ درصد ، در اولین شهر یا منطقه محل اقامت خود زندگی می کنند و پس از آن افراد تازه وارد به انتاریو (۸۴ درصد) ، کبک (۸۳ درصد) و آتلانتیک کانادا (۸۱ درصد) قرار دارند.