اداره مهاجرت استان کبک در تاریخ ۱۰ جولای ۲۰۱۹ اعلام کرد که این برنامه مهاجرتی که ویژه فارغ التحصیلان این استان است، به دلیل بررسی  و اولویت دادن به پرونده متقاضیانی که در استان کبک مشغول به کار هستند، به طور موقت تا اول نوامبر ۲۰۱۹ بسته خواهد بود.

با این حال، هنوز هم ممکن است فارغ التحصیلان کبک بخواهند در کبک  بمانند  و آنها می توانند همچنان پس از اتمام تحصیل برای مجوز کار اقدام کنند.

لطفا توجه داشته باشید که دو استثناء برای این تعلیق وجود دارد :

گروه اول:

فارغ التحصیلانی که مجوز کار معتبر دارند و مجوز کار آنها در تاریخ ۱۰ جولای ۲۰۱۹ اعتبار دارد وقبل از ۱ نوامبر ۲۰۱۹ منقضی می شوند.

گروه دوم:

متقاضیانی که در ۱۶ ماه جون ۲۰۱۹ درخواست سی اس کیو داده اند و هنگام ارائه این درخواست آنها یک پرونده تحصیلی یا کار تحت مجوز قانون کبک داشته اند در واقع آنها ساکن موقت کبک بوده و یا در ۱۶ ژوئن ۲۰۱۹ در کبک مشغول به تحصیل یا کار بوده اند.

منبع خبر

فرم ارزیابی رایگان