نزدیک به ۳۰۰ متقاضی اکسپرس اینتری که اعلام علاقه مندی برای استان آلبرتا کرده بودند ، در آخرین قرعه کشی اکسپرس  اینتری آلبرتا اکسپرس به این استان دعوت شده اند تا بتوانند از طرف این استان تقاضای خود را برای اقامت دائم کانادا ارائه کنند.

در آخرین دوره انتخاب استان آلبرتا ،به ۲۹۴ متقاضی اکسپرس اینتری دعوتنامه اعطا کردند

برای دریافت یک دعوت نامه ،حداقل امتیاز این  ۲۹۴ متقاضی  منتخب ۴۰۰ بوده است که این حداقل امتیاز  ۳۸ امتیاز پایین تر از کمترین امتیاز به دست آمده در سال جاری بوده است.

جالب است که سابقه کاری قبلی در آلبرتا یا پیشنهاد کار از جمله شرایط مسیر اکسپری اینتری آلبرتا نیست.اما برای این استان مهم است که افراد در یکی از مشاغل در آلبرتا شاغل شوند که از توسعه اقتصادی و اولویت تنوع سازی این استان حمایت کند.برای همین علت این استان مشاغلی را اعلام نکرده است ( لیست مشاغل مورد نیاز کانادا ) و همچنین باید متقاضیان حداقل ۳۰۰ امتیاز در سیستم جامع رتبه بندی اکسپری اینتری را داشته باشند.

استان آلبرتا اعلام کرده که اولویت با افراد ذیل می باشد:

  • داشتن پیشنهاد کار/سابقه کار قبلی در آلبرتا
  • فارغ التحصیلی از دانشگاه های آلبرتا و پیشنهاد کار معتبر؛ یا
  • سکونت یکی از والدین، فرزندان یا خواهر/برادران در آلبرتا

گذشته از این، عواملی هم هستند که شانس پذیرفته شدن متقاضی را کاهش می دهند. از جمله:

  • انقضای پروفایل اکسپرس اینتری ظرف مدت سه ماه پس از پذیرش
  • مشاغلی خاص نظیر مشاغلی که در فهرست مشاغل غیر واجد شرایط مسیر فرصت آلبرتا فهرست شده اند.