آخرین دوره انتخاب استان آلبرتا کانادا | متقاضی اکسپرس اینتری | دعوتنامه فوری با افق

نزدیک به 300 متقاضی اکسپرس اینتری که اعلام علاقه مندی برای انتخاب استان آلبرتا (Alberta) کرده بودند، در آخرین قرعه کشی اکسپری اینتری آلبرتا اکسپرس به این استان دعوت شده اند تا بتوانند از طرف این استان تقاضای خود را برای اقامت دائم کانادا ارائه کنند.

در آخرین دوره انتخاب استان آلبرتا، به 294 متقاضی اکسپرس اینتری دعوتنامه اعطا کردند

برای دریافت یک دعوت نامه، حداقل امتیاز این 294 متقاضی منتخب 400 بوده است که این حداقل امتیاز 38 امتیاز پایین تر از کمترین امتیاز به دست آمده در سال جاری بوده است.

جالب است که سابقه کاری قبلی در آلبرتا یا پیشنهاد کار از جمله شرایط مسیر اکسپری اینتری در انتخاب استان آلبرتا نیست. اما برای این استان مهم است که افراد در یکی از مشاغل در آلبرتا شاغل شوند که از توسعه اقتصادی و اولویت تنوع سازی این استان حمایت کند. برای همین علت این استان مشاغلی را اعلام نکرده است ( لیست مشاغل مورد نیاز کانادا) و همچنین باید متقاضیان حداقل 300 امتیاز در سیستم جامع رتبه بندی اکسپری اینتری را داشته باشند.

استان آلبرتا در انتخاب اکسپرس اینتری اعلام کرده که اولویت با افراد ذیل می باشد:

  • داشتن پیشنهاد کار/سابقه کار قبلی در انتخاب استان آلبرتا
  • فارغ التحصیلی از دانشگاه های آلبرتا و پیشنهاد کار معتبر؛ یا
  • سکونت یکی از والدین، فرزندان یا خواهر/برادران در آلبرتا

یکی از مهم ترین مزایای مهاجرت استانی به کانادا این است که به متقاضیان خود این امکان را میدهد. که در صورت پذیرفته شدن پرونده مهاجرتی آنها توسط سفارت کانادا از همان ابتدا با ویزای اقامت دائم کانادا وارد خاک این کشور شوند. برنامه مهاجرتی برای انتخاب استان آلبرتا نیز از این قائده مستثنی نیست. پذیرفته شدگان در این برنامه مهاجرتی نیز قادر خواهند بود با کارت اقامت دائم کانادا به کشور کانادا مهاجرت کنند.

گذشته از این، عواملی هم هستند که شانس پذیرفته شدن متقاضی را کاهش می دهند. از جمله:

  • انقضای پروفایل اکسپرس اینتری ظرف مدت سه ماه پس از پذیرش
  • مشاغلی خاص نظیر مشاغلی که در فهرست مشاغل غیر واجد شرایط مسیر فرصت آلبرتا فهرست شده اند.