تحصیل کودکان در کانادا

تحصیل فرزندان در مدارس کانادا

ویزای دانش آموزی کانادا   برای تحصیل فرزندان در مدارس کانادا، سن تحصیل از 5 سالگی شروع شده و 12 سال به طول می انجامد. مدارس کانادا در دو سطح ابتدایی  (Elementary) که تا مقطع ششم و بعدی دبیرستان (High School) که از مقطع هفتم تا دوازدهم را شامل می شود. بیش از ۴۵۰ هزار …

تحصیل فرزندان در مدارس کانادا ادامه مطلب »