دارا بودن تجربه کار و تحصیلات بالا در کانادا، کسب درآمد مهاجران را افزایش می دهد

دارا بودن تجربه کار و تحصیلات بالا در کانادا ، کسب درآمد مهاجران را افزایش می دهد.

یک مطالعه آماری در کانادا نشان می دهد که داشتن تجربه کاری قبلی مهاجران پیش از ورود آنها به کانادا در دریافت دستمزدهای اولیه در شروع به کار در کانادا تاثیر بسزایی دارد.

در این گزارش که نتایج مربوط به ساکنین دائمی که در سال 2016 در کانادا مورد بررسی قرار گرفت، مشخص شد که افراد که اقامت دائم را دریافت کرده اند و قبل از ورود به کانادا نیز دارای  سابقه کار قبلی  داشته و همچنین دارای بالاترین دستمزد نسبت به سایر مهاجران را داشته اند.

ساکنان دائمی جدید که هم در کانادا کار کرده بودند و هم تحصیل کرده بودند ، یک سال پس از ورود ، دستمزد متوسطی معادل 39.800 دلار داشتند ، در حالی که کسانی که دارای ویزای  کار بوده اند ، درآمد متوسط حدود 38100 دلار داشتند.

آماری کانادا می گوید: “این دستمزدها با کل جمعیت شاغل کانادا قابل مقایسه است.”

متوسط دستمزد اولیه برای گروه 2016 به طور کل 25.900 دلار در سال 2017 بود ، که این گزارش گفته است “بالاترین میزان رقم دستمزد ثبت شده در بین مهاجران پذیرفته شده از سال 1981 است.”

این نتیجه اما از متوسط دستمزد کل جمعیت کانادا که 36.100 دلار در سال 2017 بود ، بسیار پایین تر است.

تجربه کار بیشتر در کانادا مساوی با درآمد بیشتر:

بنا به گزارش Statistics Canada کانادا  بخشی از دلایل افزایش دستمزدهای اولیه را می توان از افزایش دارندگان ویزای کار که اقامت دائم را ندارند و در کانادا سابقه کار دارند و در حال انتقال به وضعیت اقامت دائم هستند اید دانست.

“از سال 2007 تا سال 2016 ، تعداد مهاجرانی که در کانادا سابقه کار داشته اند و پس از یک سال از ورود خود مالیات پرداخته اند  166٪ رشد داشته است در حالی که تعداد مهاجران بدون تجربه کار بوده تنها  2٪ افزایش داشته است.

دستمزدهای مهاجران به طور کلی نسبت به تناسب  تعداد سالهایی که پس از زمان اقامت دائم در کانادا حضور داشته اند افزایش می یابد. با نگاهی به مهاجران پذیرفته شده در سال 2007 در کانادا ، دستمزد متوسط آنها یک سال پس از ورود 20.400 دلار بوده و  در سال 2017 ، متوسط دستمزد همان گروه به 33.500 دلار کانادا رسید که 64 درصد افزایش یافته است.

یک نگاه دقیق تر به این که چه کسی بیشترین درآمد  را در آن بازه 10 سال داشته است نشان می دهد که یک بار دیگر ، دارندگان ویزای کار و ویزای تحصیلی کانادا بالاترین دستمزد متوسط را داشتند که در سال 2017 با 81 درصد افزایش به 63.800 دلار رسید.

Statistics کانادا می گوید: “دستمزد این مهاجران که فقط یک ویزای کار داشته اند نسبت به کل جمعیت کانادایی بیشترین افزایش را داشته است.”

نکته مهم دیگر این که تجربه کاری قبل از درخواست اقامت دائم نقش مهمی دارد. این مطالعه می گوید 90 درصد از مهاجران طبقه اقتصادی – کاری  که در سال 2012 به کانادا پذیرفته شده اند ، هنوز پس از گذشت پنج سال در همان استان اقامت دارند.

نرخ ماندن افرادی که قبل از آمدن به کانادا سابقه کار داشتند  ، 81 درصد  بوده است.

به طور کلی ، 86 درصد از مهاجران پذیرفته شده در سال 2012 ، اظهارنامه مالیاتی خود را در سال  2017 در همان استان که اولین بار به عنوان اقامت دائم سکونت کردند  ارائه کردند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *