بریتیش کلمبیا اولین دعوت نامه های سال ۲۰۲۰ را برای نامزدهای استانی در ۷ ژانویه صادر کرد

برنامه استانی بریتیش کلمبیا (BC PNP) ، ۱۷۳ دعوت نامه برای درخواست نامزدی استانی ، اقامت دائم کانادا به داوطلبان Express Entry BC  کلاس Skilled Worker  صادر کرد.

برای اینکه نامزدها از طریق Express Entry BC انتخاب شوند ، باید در استخر ورود فدرال اکسپرس اینتری دارای یک امتیاز معتبر باشند.

Express Entry مسیر اصلی کانادا برای مهاجران ماهر است که می خواهند اقامت دائم کانادا را بدست آورند. کسانی که از طریق برنامه استانی بریتیش کلمبیا انتخاب می شوند امتیاز نامزدی استانی دریافت کرده و انتخاب آنها  در قرعه کشی فدرال پس از ورود به Pool  تضمین می شود.

کسانی که در برنامه های Skilled Worker و Skilled Trade ثبت پروفایل کردند و مشاغل آنها در استان تقاضای زیادی دارد، انتخاب می شوند. به هر دو گروه براساس فاکتورهای داشتن پیشنهاد اشتغال ، موقعیت مکانی در استان B.C ، تحصیلات ، مهارت زبان و دستمزد ، نمره داده می شود. که در سیستم  نیروی ماهر استان B.C (SIRS)، نامزدها ثبت نام و امتیاز بندی می گردند. حداقل امتیاز در آخرین دور انتخاب بین ۸۵ تا ۱۰۵ بود.

 

Date Category Minimum Score Required Number of ITAs Issued
January 7, 2020 EEBC – Skilled Worker ۱۱۰ ۱۷۳
EEBC – International Graduate ۱۰۵
SI – Entry Level and Semi-Skilled ۸۵
SI – Skilled Worker ۱۰۰
SI – International Graduate ۱۰۳

 

سیستم امتیاز بندیSIRS

عوامل ذکر شده در زیر امتیازات اختصاص داده شده به نامزدی استانی B.Cرا که تحت SIRS ثبت نام کرده اند ، تعیین می کنند.

Scoring Sections Maximum Points

Economic

Factors

(۱۲۰)

Skill Level of the B.C. Job Offer ۶۰
Wage of the B.C. Job Offer ۵۰
Regional District of Employment ۱۰

Human Capital

Factors

(۸۰)

Directly Related Work Experience ۲۵
Highest Level of Education ۲۵
Language ۳۰
Total Points Available ۲۰۰

 

فرم ارزیابی رایگان