بریتیش کلمبیا اولین دعوت نامه های سال ۲۰۲۰ را برای نامزدهای استانی در ۷ ژانویه صادر کرد

برنامه استانی بریتیش کلمبیا (BC PNP) ، ۱۷۳ دعوت نامه برای درخواست نامزدی استانی ، اقامت دائم کانادا به داوطلبان Express Entry BC  کلاس Skilled Worker  صادر کرد.

برای اینکه نامزدها از طریق Express Entry BC انتخاب شوند ، باید در استخر ورود فدرال اکسپرس اینتری دارای یک امتیاز معتبر باشند.

Express Entry مسیر اصلی کانادا برای مهاجران ماهر است که می خواهند اقامت دائم کانادا را بدست آورند. کسانی که از طریق برنامه استانی بریتیش کلمبیا انتخاب می شوند امتیاز نامزدی استانی دریافت کرده و انتخاب آنها  در قرعه کشی فدرال پس از ورود به Pool  تضمین می شود.

کسانی که در برنامه های Skilled Worker و Skilled Trade ثبت پروفایل کردند و مشاغل آنها در استان تقاضای زیادی دارد، انتخاب می شوند. به هر دو گروه براساس فاکتورهای داشتن پیشنهاد اشتغال ، موقعیت مکانی در استان B.C ، تحصیلات ، مهارت زبان و دستمزد ، نمره داده می شود. که در سیستم  نیروی ماهر استان B.C (SIRS)، نامزدها ثبت نام و امتیاز بندی می گردند. حداقل امتیاز در آخرین دور انتخاب بین ۸۵ تا ۱۰۵ بود.

 

DateCategoryMinimum Score RequiredNumber of ITAs Issued
January 7, 2020EEBC – Skilled Worker۱۱۰۱۷۳
EEBC – International Graduate۱۰۵
SI – Entry Level and Semi-Skilled۸۵
SI – Skilled Worker۱۰۰
SI – International Graduate۱۰۳

 

سیستم امتیاز بندیSIRS

عوامل ذکر شده در زیر امتیازات اختصاص داده شده به نامزدی استانی B.Cرا که تحت SIRS ثبت نام کرده اند ، تعیین می کنند.

Scoring SectionsMaximum Points

Economic

Factors

(۱۲۰)

Skill Level of the B.C. Job Offer۶۰
Wage of the B.C. Job Offer۵۰
Regional District of Employment۱۰

Human Capital

Factors

(۸۰)

Directly Related Work Experience۲۵
Highest Level of Education۲۵
Language۳۰
Total Points Available۲۰۰