استان نوا اسکوشیا NSNP کانادا

    برنامه Skilled Worker به کارفرمایان در استخدام کارگرانی که مهارت هایشان در برنامه استانی نوا اسکوشیا کانادا محدود است، کمک می کند. این جریان به کارفرمایان کمک می کند تا افراد با مهارت های لازم را برای موقعیت هایی که نتوانسته اند با داشتن افرادی که اقامت دائم یا شهروند کانادایی هستند پر …

استان نوا اسکوشیا NSNP کانادا ادامه »