استان منیتوبا MPNP کانادا

برنامه نامزدی استانی منیتوبا کانادا (MPNP) به دنبال فارغ التحصیلان، کارگران ماهر، بازرگانان و خانواده های آنها با هدف و توانایی استقرار اقتصادی موفق در مانیتوبا به عنوان ساکن دائم است. MPNP برای کارگران ماهر براساس نیاز کارفرمایان Manitoba ساخته می شود. کارگران آموزش دیده و با تجربه بین المللی انتخاب می شوند که مهارت […]

استان منیتوبا MPNP کانادا ادامه مطلب »