برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان SINP کانادا

برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان کانادا تحت عنوان SINP) Saskatchewan Immigrant Nominee Program) شناخته شده است. ساسکاچوان از غیر کانادایی هایی که قصد دارند در این استان زندگی کنند دعوت می کند و این افراد را انتخاب کرده و بعد از طریق سیستم مهاجرت فدرال اقامت دائم کانادا را کسب می کنند. برنامه SINP یکی از […]

برنامه مهاجرت استانی ساسکاچوان SINP کانادا ادامه مطلب »