دریافت ویزای کار کانادا

مراحل دریافت ویزای کار کانادا افرادی که قصد مهاجرت به کانادا از طریق کار را دارند، ابتدا می بایست یک پیشنهاد رسمی از سوی یک کارفرما برای دریافت ویزای کار (Canadian Work Visa) داشته باشند و متقاضی مورد نظر باید تمامی شرایطی لازم برای آن شغل را داشته باشد. متقاضی می تواند از طریق آگهی …

دریافت ویزای کار کانادا ادامه مطلب »