پرونده های دانش آموزی | تحصیل کانادا | والدین و فرزندان افق

پرونده های دانش آموزی برای ویزای دانش آموزان در کانادا براساس شرایط ریجکتی های زیاد پیش آمده در تابستان 1398 در مورد درخواست ویزاهای دانش آموزی برای مهاجرت تحصیلی به کانادا مشخص شده تقریبا اغلب پرونده ها منجر به شکست می شوند که تصور ما این است که مسئله بیشتر سیاسی بوده و که در […]

پرونده های دانش آموزی | تحصیل کانادا | والدین و فرزندان افق ادامه مطلب »