دغدغه های مهاجران

    آشنایی با دغدغه های مهاجران خیلی از ما فکر میکنیم مهاجرت کردن یعنی رسیدن به تمام آرزوها و خواسته هامون، اما آمار و بررسی های علمی، خبر از دغدغه هایی دارن که وقتی مهاجران به کشور مورد نظرشون می رسن، تازه با اونها آشنا میشن. بهتر اینه که ابتدا با مهم ترین دغدغه …

دغدغه های مهاجران ادامه »