مراحل اخذ مجوز تحصیل در کانادا

مجوز تحصیلی کانادا

پس از اخذ پذیرش تحصیلی از کانادا و دریافت ویزای دانشجویی، شما به عنوان یک دانشجو وارد خاک کانادا خواهید شد اما پس از ورود به کشور کانادا و در واقع در اولین ورودی مرزی یعنی فرودگاه کانادا، می بایست مجوز تحصیلی خود را دریافت نمایید. به طور معمول دریافت این مجوز در داخل فرودگاه […]

مجوز تحصیلی کانادا ادامه مطلب »