کمک مالی کبک کانادا | کسب و کار استخدام نیروی کار ماهر | اقامت موقت

کمک مالی برای کسب و کار در استان کبک کانادا دولت کبک (Quebec) اعلام کرد در حدود 55 میلیون دلار برای کمک به استخدام  نیروی ماهر برای کسب و کار خارجی موقت بودجه اختصاص می دهد. آقای جان بولت، وزیر کار دولت کبک، اعلام کرد که 20.9 میلیون دلار از این مبلغ صرف کمک به …

کمک مالی کبک کانادا | کسب و کار استخدام نیروی کار ماهر | اقامت موقت ادامه مطلب »