اقامت دائم اوکراین

۱۳۹۸-۹-۱۳ ۰۵:۲۵:۴۰ +۰۳:۳۰

اقامت دائم اوکراین: برای دریافت اقامت دائم اوکراین راه های زیادی وجود دارد: اقامت دائم بواسطه ازدواج با یک شهروند اوکراینی اقامت دائم با سرمایه گذاری حضانت فرزند یا فرزند خواندگی اقامت موقت اوکراین با اجازه کار مزایای اقامت دائم اوکراین: عدم نیاز به تمدید کارت اقامت زندگی در اوکراین بدون محدودیت استفاده رایگان