تحصیل در کالج های کانادا

تحصیل در کالج های کانادا

کالج ها مراکزی در کانادا هستند که دانشجویان خود را به صورت مهارت محور آموزش می دهند و تمرکز اصلی آن ها در جهت بهبود مهارت های دانشجو جهت ورود به بازار کار می باشد. اغلب آنها دارای دوره های کارآموزی یا co-op هستند که به عنوان بخشی از دوره اصلی توسط کالج، به شرکت …

تحصیل در کالج های کانادا ادامه مطلب »