استان هالیفکس

مهاجرت فوری به کانادا و هالیفکس نوا اسکوشیا هالیفاکس پایتخت استان نوا اسکوشیا کانادا است. بر طبق سرشماری سال 2016 جمعیت این شهر حدود 403.131 است. حقیقت های جالبی در مورد شهر هالیفکس کانادا وجود دارد که در ادامه به آن می پردازیم. شهر هلیفکس (نوا اسکوشیا) یک مرکز اقتصادی مهم در شرق کانادا است. …

استان هالیفکس ادامه مطلب »