برنامه استانی پرنس ادوارد

۱۳۹۸-۹-۱۷ ۱۶:۳۰:۱۹ +۰۳:۳۰

برنامه استانی پرنس ادوارد  کوچکترین استان در کانادا است ، جزیره پرنس ادوارد به سواحل ماسه ای قرمز ، خاک قرمز ، سیب زمینی معروف است. همچنین به عنوان " Birthplace of Confederation " شناخته می شود. پل Confederation که جزیره پرنس ادوارد را به نیوبرانزویک متصل می کند( فقط ده دقیقه طول می کشد