برنامه استانی انتاریو

۱۳۹۸-۹-۱۷ ۱۶:۴۴:۴۳ +۰۳:۳۰

برنامه استانی انتاریو PNP استان انتاریو روند مهاجرت غیر اتباع واجد شرایط غیر کانادایی و همراهی اعضای خانواده (همسر / شریک زندگی و فرزندان) را به این استان تسهیل می کند. به طور رسمی تحت عنوان برنامه مهاجرین انتاریو OINP ، کسانی که توسط این برنامه پذیرفته شده اند ، اساساً در یک مسیر سریع