مهاجرت به کانادا از طریق خوداشتغالی فدرال

مهاجرت به کانادا از طریق خوداشتغالی فدرال مهاجرت کانادا خوداشتغالی کسی است که:  تجربه کاری مرتبط در مهاجرت خوداشتغالی یا مهاجرت به کانادا خوداشتغالی فدرال را داشته باشد. توانایی اشتغال زایی برای خود کار در کانادا یا مهاجرت کانادا خوداشتغالی از روش فدرال را  داشته باشد. امتیازات لازم بر فاکتورهای تجربه کاری، سن، مدرک زبان […]

مهاجرت به کانادا از طریق خوداشتغالی فدرال ادامه مطلب »