روش های مهاجرت به کانادا: خود اشتغالی ( از فریلنسری تا مزرعه داری )

خوداشتغالان هنری و فرهنگی : متقاضیان مهاجرت به کانادا با این روش حداقل باید فرد ۲ سال سابقه کار خوداشتغالی فدرال در کانادا را داشته باشد و در طی ۵ سال گذشته نیز در زمینه فرهنگی فعالیت داشته باشد یا سابقه کار در سطح جهانی از روش های موجود خوداشتغالی اقامت کانادا را داشته باشد …

روش های مهاجرت به کانادا: خود اشتغالی ( از فریلنسری تا مزرعه داری ) ادامه مطلب »