برنامه استانی آلبرتا

۱۳۹۸-۹-۱۷ ۱۶:۴۳:۴۳ +۰۳:۳۰

برنامه استانی آلبرتا برنامه مهاجرت به استان آلبرتا یا همان برنامه استانی آلبرتا (AINP) به همراه سایر برنامه های استانی ایالت های کانادا راه اندازی شده است. این برنامه یکی از محبوب ترین PNP ها در کانادا است. روند درخواست و مهاجرت AINP مشابه سایر PNP ها است به این معنا که به شدت به