برنامه استانی منیتوبا

۱۳۹۸-۹-۱۷ ۱۶:۴۱:۵۹ +۰۳:۳۰

برنامه استانی منیتوبا ( نیروی کار) استان منیتوبا با تاریخ فرهنگی غنی و زیبایی های طبیعی انتخاب بسیاری از افراد جهت مهاجرت به کانادا می باشد. برنامه ماهر کارگر منیتوبا برنامه نامزدی استانی منیتوبا (MPNP) به دنبال فارغ التحصیلان ، کارگران ماهر ، بازرگانان و خانواده های آنها با هدف و توانایی استقرار اقتصادی موفق