تغییرات مشاغل مورد نیاز استان ساسکاچوان در سال ۲۰۱۹

۱۳۹۸-۹-۱۸ ۱۷:۲۳:۳۹ +۰۳:۳۰

تغییرات مشاغل مورد نیاز استان ساسکاچوان در سال 2019 این تغییرات جدید در تاریخ 16 سپتامبر امسال ایجاد شد . برنامه استانی ساسکاچوان هر ساله لیست مشاغل مورد نیاز خود را بر اساس نیاز بازار کار خود اعلام می کند و  هر ساله ممکن است تغییراتی در لیست ایجاد شود.این استان بر اساس نیاز بازار