مدارک دریافت پذیرش ویزای تحصیلی کانادا

مدارک مورد نیاز برای پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا

جهت اپلای و دریافت پذیرش از دانشگاه ها و کالج های کانادا شما نیازمند یک سری مدارک پیش نیاز هستید که نحوه آماده سازی و ارائه این مدارک به مراکز آموزشی در تایید و یا عدم تایید آن بسیار نقش بسزایی دارد. در ادامه این مقاله از گروه مهاجرتی افق ماندگار مدارک مورد نیاز شما …

مدارک مورد نیاز برای پذیرش و ویزای تحصیلی کانادا ادامه مطلب »