مراحل اخذ مجوز تحصیل در کانادا

مجوز تحصیل در کانادا

پس از اخذ پذیرش تحصیلی از کانادا و دریافت ویزا به عنوان یک دانشجو شما وارد خاک کانادا خواهید شد اما پس از ورود به کشور کانادا می بایست مجوز تحصیل خود را دریافت نمایید. به طور معمول دریافت این مجوز در داخل فرودگاه های کشور انجام می شود. در روند دریافت مجوز تحصیل در …

مجوز تحصیل در کانادا ادامه مطلب »