چرا کانادا بهترین سیستم مهاجرتی را دارد؟

سیستم مهاجرتی کانادا

چرا سیستم مهاجرتی کانادا از بقیه کشورها برتر است؟ کشورهایی در سراسر جهان ، از جمله ژاپن یا آلمان ، استرالیا یا اتریش ، به مهاجران بیشتری نیاز دارند تا بتوانند تأثیرات منفی اقتصادی جمعیت سالخورده و نرخ پایین تولد را جبران کنند. با این حال احساسات ضد مهاجرت در سالهای اخیر در اکثر کشورها …

سیستم مهاجرتی کانادا ادامه مطلب »