ویزای سرمایه گذاری کانادا موسسه مهاجرتی افق ماندگار

ویزای سرمایه گذاری در کانادا

سرمایه گذاری در کانادا در حال حاضر در روش های فدرال کانادا هیچ روشی به نام سرمایه گذاری وجود ندارد اما در یکی استانهای کانادا (استان کبک) روش مهاجرتی هست که آن برنامه نیز فعلا تا سال ۲۰۲۳ بسته شده است. در این روش (Quebec Business Immigration – Investor Program) با سرمایه گذاری ۱٫۲ میلیون […]

ویزای سرمایه گذاری در کانادا ادامه مطلب »