دریافت پاسپورت دومینیکا روشی برای مهاجرت آسان گروه مهاجرتی افق ماندگار شرکت سفیران پیشگام افق ماندگار

چرا پاسپورت دومینیکا ؟

یک پاسپورت دوم ثبات، امنیت، فرصت های بیشتر، و امکان سفر آسانتر در سراسر جهان را برای شما فراهم می آورد و تابعیت دوگانه از یک کشور کوچک و صلح آمیز، آرامش بیشتر در زمان بی ثباتی را برای شما فراهم می آورد. اخذ پاسپورت دوم ممکن است فرآیندی دلهره آور به نظر آید، اما …

چرا پاسپورت دومینیکا ؟ ادامه مطلب »