استان ساسکاچوان SINP کانادا

برنامه استانی ساسکاچوان کانادا تحت عنوان SINP) Saskatchewan Immigrant Nominee Program) شناخته شده است. ساسکاچوان از غیر کانادایی هایی که قصد دارند در این استان زندگی کنند دعوت می کند و این افراد را انتخاب کرده و بعد از طریق سیستم مهاجرت فدرال اقامت دائم کانادا را کسب می کنند. برنامه SINP یکی از گزینه …

استان ساسکاچوان SINP کانادا ادامه مطلب »