استان منیتوبا در آخرین پذیرش خود برای ۱۹۳ متقاضی دعوتنامه صادر کرد

۱۳۹۸-۹-۱۷ ۱۶:۵۱:۳۵ +۰۳:۳۰

استان منیتوبا در آخرین پذیرش خود برای 193 متقاضی دعوتنامه صادر کرد مانیتوبا در قرعه کشی که در 10 اکتبر برگزار شد برای  194 متقاضی مهاجرت  دعوتنامه صادر کرد، که از این طریق متقاضیان می توانند برای اقامت دائم کانادا درخواست دهند. متقاضیانی که  که دعوت شده بودند دارای پروفایل در یکی از سه مسیر