وبینار ترس ها و دغدغه های مسیر مهاجرت

وجود ترس و استرس قبل و در مسیر مهاجرت یکی از موضوعاتی است که اکثر افرادی که قصد مهاجرت دارند با آن دست و پنجه نرم می کنند. ما در گروه مهاجرتی افق ماندگار با شناسایی و بررسی این موضوع در افراد پاسخ های متفاوتی برای رفع این دغدغه ها یافته ایم که در غالب […]

وبینار ترس ها و دغدغه های مسیر مهاجرت ادامه مطلب »