کلگری ونکوور تورنتو | شهرهای کانادا | بهترین شهر زندگی | ویزای افق

کلگری ونکوور تورنتو در بین 10 شهر برتر جهان (زیست پذیرترین) قرار گرفتند.

براساس جدیدترین فهرست شاخص های جهانی واحد اقتصادی اکونومیست سه شهر از بزرگترین شهرهای کانادا کلگری ونکوور و تورنتو در بین 10 شهر برتر جهان (Top 10 Most Livable Cities in the World) قرار داد. کلگری آلبرتا دارای بالاترین شاخص سالانه بوده و از بین 140 شهر مورد بررسی در رتبه چهارم قرار گرفت. ونکوور و تورنتو از سال گذشته در رده بندی جهانی به ترتیب در رتبه های ششم و هفتم قرار گرفتند. برترین شهر جهان وین، اتریش است که برای دومین سال پیاپی در رتبه یک قرار گرفت.

تحلیل گران واحد هوش هفته نامه ی اکونومیست، 140 شهر همانند کلگری ونکوور و تورنتو را مورد بررسی قراردادند، شهرها براساس عوامل کمی و کیفی به صورت ذیل (در یک از پنج گروه زیر) نمره زندگی پذیری را دریافت کرده اند:

1- پایداری: در این گروه کاهش نرخ جرم و جنایت، افزایش تهدیدات ترور، ناآرامی های مدنی بررسی می شود.

2- بهداشت و درمان: این دسته در مورد دسترسی و کیفیت مراقبت های بهداشتی خصوصی و عمومی، داروهای بدون نسخه و سایر شاخص های بهداشت عمومی متمرکز است.

3- فرهنگ و محیط زیست: این گروه به ارزیابی درجه حرارت آب و هوا؛ سطح فساد؛ محدودیت های اجتماعی یا مذهبی؛ غذا و نوشیدنی؛ و سایر مؤلفه های اجتماعی

4- آموزش و پرورش: این دسته در دسترس بودن و کیفیت آموزش خصوصی و دولتی را شامل می شود.

5- زیرساخت: ارزیابی کیفیت جاده ها، حمل و نقل عمومی، در دسترس بودن مسکن و سایر عناصر

اگر یک شهر در یک رده خاص دارای رتبه 100 باشد، این بدان معناست که شرایط ایده آل است، در حالی که امتیاز 1 غیر قابل تحمل است.

شهر کلگری در این رتبه بندی با کسب نمره 97.5 در حالی جایگاه چهارم را به خود اختصاص می دهد که با فاصله های اندکی وین (اتریش) با نمره 99.1، ملبورن (استرالیا) با نمره 98.4 و اوزاکا (ژاپن) با نمره 97.7 در رتبه های اول و تا سوم قرار گرفته اند، که همچنین ونکوور در این جدول با نمره 97.3 و تورنتو با نمره 97.2 به ترتیب رتبه های ششم و هفتم را در بین 10 شهر نخست دنیا بدست آورده اند که در مقایسه با پارسال این سه شهر در بین 5 شهر اول دنیا بوده اند افت کرده اند. در بین کشورهایی که شهرهایشان در رتبه یک تا دهم این جدول هستند، استرالیا و کانادا با سه شهر، بیشترین تعداد شهرها را به خود اختصاص داده اند.

لیست 10 شهر برتر دنیا در این نظرسنجی:

  1.  وین – اتریش
  2. ملبورن – استرالیا
  3.  اوزاکا- ژاپن
  4.  کلگری – کانادا
  5.  سیدنی – استرالیا
  6.  ونکوور – کانادا
  7.  تورنتو – کانادا
  8.  توکیو-ژاپن
  9.  کپنهاگ – دانمارک
  10.  آدلاید- استرالیا