کبک جزئیات آخرین پذیرش از طریق آریما را منتشر کرد.

وزارت مهاجرت کبک در آخرین دور انتخابی ، ۲۳ دعوت نامه برای متقاضیان مهاجرت صادر کرد که این متقاضیان درخواست خود را از طریق برنامه  Skilled Worker   کبک ارائه کرده بودند. این قرعه کشی در تاریخ ۱۶ ژانویه برگزار شد.

متقاضیان انتخاب شده در آخرین دور دعوت ، در میان ۱۶۰۰۰ متقاضی معلق که در اصلاحات مهاجرت کبک در ماه ژوئن ۲۰۱۹ لغو شده بود، بودند.

در بیانیه قبلی، دولت کبک اظهار داشت که تا تاریخ ۱۶ ژانویه ۲۰۲۰  دعوت نامه هایی را  برای متقاضیانی که  اولویت بندی شده صادر خواهد کرد و این متقاضیان باید در هنگام درخواست یا ساکن موقت کبک باشند و یا مشغول کار و تحصیل در این استان.

برای مهاجرت به کبک طبق برنامه Skilled Worker  ، متقاضیان ابتدا باید ابراز علاقه مندی خود را در آریما ثبت کنند. MIFI سپس بانک پروفایل ها را بررسی کرده و برای کسانی که معیارهای خاصی را براساس نیاز بازار کار کبک برآورده می کنند ، دعوت خواهد کرد

آریما چیست؟

در سال ۲۰۱۸ ،  Arrima برای مدیریت بانک متقاضیان مهاجرت برای برنامه Skilled Worker معرفی شد. متقاضیان پروفایل EOI خود را در Arrima ایجاد می کنند و سپس در جمع متقاضیان مهاجرت قرار می گیرند و رتبه بندی می شوند.MIFI دعوت نامه هایی را بر اساس امتیاز متقاضیان  یا سایر عوامل مانند نیاز بازار کار استان صادر می کند.

کسانی که CSQ دریافت می کنند ، می توانند درخواست خود را برای اقامت دائم به وزارت مهاجرت فدرال ارائه کنند و آنها تحت معاینه پزشکی و بررسی کیفری قرار می گیرند و بعد از آن اقامت دائم کانادا را دریافت می کنند.