کانادا محدودیت های ساعت کاری دانشجویان بین المللی که در مراکز ضروری کار می کنند را حذف کرد.

دانشجویان بین المللی در کانادا در صورت اشتغال در یک بخش های اساسی ، مجاز به کار تمام وقت خواهند بود و دیگر محدودیت های ۲۰ ساعت کار در هفته را نخواهند  اشت.

دولت کانادا می پذیرد كه دانشجویان بین المللی كه در كانادا هستند ، می توانند در رفع چالشهای COVID-19 كمك كنند. در نتیجه ، کانادا موقتاً مقرراتی را حذف کرده است که دانشجویان بین المللی بتوانند بیش از ۲۰ ساعت در هفته را کار کنند.

Marco Mendicino، وزیر مهاجرت کانادا در بیانیه ای رسانه ای گفت: “مهاجران ، کارگران خارجی موقت و دانشجویان بین المللی به عنوان کارکنان خط مقدم در مراقبت های بهداشتی و سایر بخش های خدمات اساسی کمک های مهمی را انجام می دهند”. ما تلاش ها و فداکاری های آنها را برای حفظ سلامت کانادایی ها و نیز ارائه کالاها و خدمات حیاتی انجام می دهند را گرامی می داریم.

این تغییر برای دارندگان مجوز تحصیل که در صنایعی مشغول به کار هستند که در تضمین سلامت ، ایمنی ، امنیت یا رفاه اقتصادی کانادایی ها و دولت بسیار مهم هستند ، اعمال می شود.

دانشجویان بین المللی که در ۱۰ بخش زیر کار می کنند در تعریف زیرساخت های مهم کانادا قرار دارند:

  • Energy and utilities
  • Information and Communication Technologies
  • Finance
  • Health
  • Food
  • Water
  • Transportation
  • Safety
  • Government
  • Manufacturing

کارفرمایان و دانشجویان بین المللی ممکن است برای تعیین اینکه آیا این تغییر در خط کار آنها اعمال می شود به بخش راهنمایی در مورد خدمات اساسی و عملکردها در کانادا در طول همه گیری COVID-19 مراجعه کنند تا مطمین شوند که می توانند بیش از ۲۰ ساعت در هفته کار کنند یا خیر؟

این اقدام جدید تا ۳۱ آگوست ۲۰۲۰ اجرا می شود.