کانادا بین سالهای ۲۰۲۲-۲۰۲۰ از بیش از یک میلیون مهاجر جدید استقبال خواهد کرد.

Marco Mendicino وزیر مهاجرت، شهروندی و پناهندگی کانادا ديدگاه خود را براي پذیرش مهاجران جدید در طی دو سال آینده در تورنتو اعلام کرده است.

این نخستین سخنرانی سیاسی او از زمان انتصاب وزارت در نوامبر ۲۰۱۹ به عنوان وزیر مهاجرت ، شهروندی و پناهندگان بود. وی پس از انتخاب مجدد حزب لیبرال کانادا در ماه اکتبر در انتخابات فدرال اخیر کانادا درآمد و هم اکنون در حال پیگیری یک برنامه مهاجرتی است.

او افزود سخنرانی وزرا درباره برنامه و اهداف یک سنت دیرینه در بین وزرای مهاجرت کانادا است. آنها اهداف و آرزوی دولت را مشخص می کنند و همچنین بیان می کند که دولت چه سیاست ها و برنامه هایی را برای دستیابی به این  اهداف دنبال می کند.

سخنرانی  Mendicino  فرقی نکرد.

او همچنین با بیان اینکه آینده کانادا به مهاجرت بستگی دارد ، سخنان خود را آغاز کرد. به همین ترتیب ، گفتگو در مورد اینکه به چه تعداد مهاجر برای تأمین رونق اقتصادی نیاز خواهند داشت.

Mendicino در ادامه سخنان خود به واقعیت های جامعه کانادا و همچنین نرخ زاد و ولد و پیری جمعیت پرداخت وی افزود کانادایی ها به اندازه کافی بچه دار نمی شوند.

این فشار بیشتری به اقتصاد و وضعیت مالی کانادا وارد می کند و از طرف دیگر طول عمر کانادایی ها افزایش داشته و همچنین این هزینه های  دولت  مانند مراقبت های بهداشتی و درمانی از سالمندان را افزایش می دهد .

Mendicino گفت بخش عمده راه حل،  استقبال از مهاجران است. امروز ، حدود ۸۰ درصد از رشد جمعیت کانادا ناشی از مهاجرت است و تخمین ها حاکی از این است که تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰۰ درصد برسد.

Mendicino گفت ، به همین دلیل کانادا از بیش از یک میلیون مهاجر طی سه سال آینده استقبال خواهد کردوی گفت در ماه مارس برنامه مهاجرت ۲۰۲۰-۲۰۲۲ کانادا را رسما اعلام خواهد کرد.

اکسپرس انتری برنامه اصلی جذب مهاجران جدید خواهد ماند و از ژانویه سال ۲۰۱۵ تا کنون موفق عمل کرده است. آقای Marco Mendicino گفته است که ۹۵ درصد تازه واردان از طریق اکسپرس انتری دارای شغل هستند و ۸۰ درصد آنها در رشته های خود مشغول فعالیت هستند.

علاوه بر این ، برنامه هایی مانند   Global Talent Stream و Atlantic Immigration Pilot   برای حمایت و پشتیبانی از اقتصاد کانادا مهم بوده است.

با این وجود ، جوامع کوچکتر در سراسر کشور کانادا همچنان بهره مندی بیشتر از مهاجران را دارند. به همین علت دولت فدرال پایلوت مهاجرت به مناطق روستایی و شمالی کانادا را در سال ۲۰۱۹ راه اندازی کرد.

برنامه مهاجرت شهری کانادا یا   MNP ابتکاری دیگری است که دولت فدرال برای کمک به رشد اقتصادی در سراسر کانادا دنبال خواهد کرد. وزیر امور خارجه اظهار داشت كه دولت در حال انجام مشاوره در مورد مشكلات این برنامه است و از بازخورد ذینفعان در مورد چگونگی شکل گیری MNP استقبال می كند

Mendicino  از شرکت کنندگان خواست تا از گفتگوی ملی در مورد سود مهاجرت برای کانادا حمایت کنند. وی از سیستم مهاجرت کانادا به عنوان استاندارد بین المللی جهانی یاد کرد و همچنین با  بیان اینکه کانادا بر اساس قدرت مهاجرت ساخته شده است ، نتیجه گرفت.