کار خارج از دانشگاه به عنوان دانشجوی بین المللی در کانادا

چه کسی می تواند خارج از دانشگاه کار کند؟

قبل از شروع به کار، شما و کارفرمایتان باید مطمئن شوید که می توانید بدون مجوز کار، خارج از دانشگاه کار کنید. اگر شروع به کار کنید اما شرایط لازم را نداشته باشید ممکن است مجبور به ترک کانادا شوید. تنها زمانی می توانید شروع به کار در این کشور نمایید که برنامه تحصیلی شما نیز شروع شده باشد؛ دقت کنید که قبل از شروع برنامه تحصیلی امکان کار ندارید.

اگر قادر به کار در طول دوره تحصیل خود هستید، تحت شرایطی در مجوز تحصیلی شما این موضوع قید خواهد شد. اگر واجد شرایط کار خارج از دانشگاه باشید، نیازی به مجوز کار ندارید.

شرایط مورد نیاز:

می توانید خارج از دانشگاه بدون مجوز، کار کنید اگر تمامی شرایط زیر را داشته باشید:

 • دانشجوی تمام وقت در موسسه آموزشی تایید شده یا DLI هستید.
 • در یکی از دوره های زیر ثبت نام کرده اید:
  • مقطع کاردانی در دانشگاه، دوره کارآموزی یا برنامه آموزش شغلی
  • یک برنامه آموزش شغلی سطح متوسط (فقط کبک)
 • دوره تحصیلی شما:
  • حداقل 6 ماهه است و
  • منجر به دریافت یک مدرک، دیپلم یا گواهینامه می شود.
 • تحصیلات خود را شروع کرده اید
 • شماره بیمه اجتماعی یا SIN دارید.

 

اگر یک دانشجوی نیمه وقت در یک موسسه آموزشی معتبر یا DLI باشید،

تنها در صورتی امکان کار خارج از دانشگاه را دارید که:

 • تمامی موارد فوق الذکر را داشته باشید به جز مواردی که مربوط به دانشجویان تمام وقت می شوند و
 • به صورت پارت تایم به جای فول تایم تحصیل می کنید زیرا:
  • در آخرین ترم برنامه تحصیلی خود هستید و نیازی به بارگذاری کامل دوره برای تکمیل برنامه خود ندارید و

تا ترم گذشته یک دانشجوی تمام وقت در برنامه تحصیلی خود در کانادا بودید.

 

اگر در مرخصی مجاز هستید

اگر در مرخصی مجاز از دوره تحصیلی خود هستید، یا در حال تغییر دانشکده هستید و درس نمی خوانید، نمی توانید خارج از دانشگاه کار کنید. تنها زمانی می توانید به کار خود ادامه دهید که تحصیل خود را از سر بگیرید.

 

اخذ شماره بیمه اجتماعی یا SIN جهت کار در کانادا

SIN یک کد 9 رقمی است که دولت کانادا به شما می دهد؛ جهت کار در کانادا به این کد نیاز خواهید داشت. اگر درخواست SIN برای کار خارج از دانشگاه دارید، باید یکی از شرایط زیر را در مجوز تحصیل خود داشته باشید:

 • در صورتی که ضوابط مندرج در بند 186 (v) مقررات حفاظت از مهاجرت و پناهندگان را رعایت کنید، ممکن است 20 ساعت در هفته خارج از دانشگاه یا تمام وقت در طول تعطیلات امکان کار منظم را داشته باشید.
 • در صورت داشتن معیارها و شرایط لازم، طبق بند R186(f)، (v)، یا (w) ممکن است استخدام شما در داخل یا خارج از دانشگاه پذیرفته شود و اگر این معیارها را نداشته باشید، نباید کار کنید.
شاید برای شما مفید باشد.  اکسپرس اینتری کانادا

 

اگر مجوز تحصیل شما “شرط کار” نداشته باشد

می توانید درخواست اضافه کردن این شرط را در صورتی که واجد شرایط کار خارج از دانشگاه هستید، داشته باشید. هیچ مبلغی به عنوان فی جهت اضافه کردن این شرط به مجوز تحصیل شما، دریافت نخواهد شد. توجه داشته باشید که قبل از درخواست SIN از اداره خدمات کانادا، لازم است درخواست اصلاحیه مجوز تحصیلی خود را داشته باشید.

 

تعداد ساعاتی که می توانید خارج از دانشگاه کار کنید

در طول ترم های عادی دانشگاه، می توانید تا حداکثر 20 ساعت در هفته کار کنید. تا زمانی که شرایط مجوز تحصیل خود را رعایت کنید، می توانید در بیش از 1 شغل برای جبران این ساعات کار کنید.

چه کسی می تواند بیش از 20 ساعت در هفته خارج از دانشگاه کار کند:

از 15 نوامبر 2022 تا 31 دسامبر 2023 می توانید بیش از 20 ساعت در هفته خارج از دانشگاه کار کنید، اگر شرایط خاصی داشته باشید، از جمله:

 • اگر قبل از تاریخ 7 اکتبر 2022 برای مجوز تحصیلی یا تمدید آن درخواست داده باشید.
 • اگر برای تمدید مجوز تحصیلی بعد از 7 اکتبر 2022 درخواست داده باشید.

 

زمان استراحت برنامه ریزی شده در طول سال تحصیلی

اگر در زمان استراحت برنامه ریزی شده مانند تعطیلات تابستان یا زمستان یا هفته کتاب خوانی پاییزی یا بهاری هستید، می توانید به صورت فول تایم کار کنید و آزاد هستید که اضافه کاری کنید یا در 2 شغل پاره وقت کار کنید که مجموع آنها بیشتر از ساعات معمول کاری است.

حتما باید در هر دو دوره قبل و بعد از استراحت برنامه ریزی شده، دانشجوی فول تایم باشید تا بتوانید در این دوره به صورت فول تایم کار کنید. نمی توانید در طول تعطیلات قبل از شروع اولین ترم تحصیلی خود کار کنید.

 

چند ساعت کار، تمام وقت محاسبه می شود؟

تعداد ساعات مشخصی در هفته وجود ندارد که به عنوان کار تمام وقت محاسبه شود. با این حال، کارفرمای شما باید از تمامی قوانین ایالتی مربوط به پرداختی های اضافه کاری و زمان بین شیفت ها پیروی کند.

اگر برنامه شما تایم های استراحت برنامه ریزی شده نداشته باشد:

 • می توانید تا حداکثر 20 ساعت در هفته کار کنید
 • کار بیش از 20 ساعت در هفته، نقض شرایط مجوز تحصیلی شماست. حتی می تواند منجر به از دست دادن وضعیت دانشجویی شده و در آینده امکان تایید مجوز تحصیل یا کار را به شما ندهد یا ممکن است مجبور به ترک کانادا شوید.

 

چگونه ساعت های کاری خود را محاسبه کنم؟

شما مسئول هر دو مورد زیر هستید:

 • پیگیری ساعاتی که خارج از دانشگاه کار می کنید و
  • ساعاتی که به عنوان ساعات دریافت دستمزد یا پورسانت تعریف می شود حتی اگر در طول این ساعات فقط on call باشید و در ظاهر کار نکنید.
 • اثبات اینکه کار شما با شرایط مجوز تحصیلی تان مطابقت دارد
شاید برای شما مفید باشد.  همراه بردن غذا به کانادا برای مصرف شخصی

برای انجام این کار، باید نشان دهید که:

 • به طور فعال پیگیر تحصیل خود هستید
 • بیش از 20 ساعت در هفته کار نمی کنید
 • تمامی شرایطی که در مجوز تحصیل شما قید شده را رعایت می کنید.

 

دانشجویان خود اشتغال یا self-employed

اگر فردی خوداشتغال هستید نیز مسئول پیگیری ساعات کار خارج از دانشگاه و اثبات مطابقت آن با شرایط مندرج در مجوز تحصیلی تان می باشید. ساعات کاری به عنوان زمانی که صرف انجام هر یک از فعالیت های زیر می کنید، محاسبه می شود:

 • کسب درآمد
 • پرداخت دستمزد برای انجام یک خدمت یا فروش یک محصول
 • جمع آوری کمیسیون یا حق پاداش برای انجام یک خدمت یا فروش یک محصول

 

چه کسی نمی تواند خارج از دانشگاه کار کند؟

بدون مجوز کار نمی توانید خارج از دانشگاه کار کنید اگر هر یک از شرایط زیر در مورد شما مصداق پیدا کند:

 • مجوز تحصیل شما می گوید که مجاز به کار خارج از دانشگاه در حین تحصیل نیستید.
 • فقط در یک برنامه زبان انگلیسی یا فرانسه به عنوان زبان دوم (ESL/ FSL) ثبت نام کرده اید.
 • فقط در حال گذراندن دوره های عمومی هستید.
 • فقط در حال گذراندن دوره های مورد نیاز برای پذیرش در یک برنامه تمام وقت هستید.
 • موقعیت شما تغییر کرده و دیگر تمامی شرایط مورد نیاز جهت کار خارج از دانشگاه را ندارید.

اگر هر یک از این شرایط در مورد شما مصداق پیدا کند و بخواهید همزمان با تحصیل در کانادا، کار کنید، باید برای مجوز کار درخواست دهید.

 

اگر شرایط تحصیل شما تغییر کرد

اگر واجد شرایط کار خارج از دانشگاه نیستید، اما شرایط تحصیل شما اکنون تغییر کرده است، ممکن است قادر به تغییر شرایط مجوز تحصیلی خود باشید.

می توانید برای تغییر شرایط مجوز خود درخواست دهید، اگر:

 • برنامه تحصیلی خود را به نوعی تغییر داده اید که به شما امکان اجازه کار خارج از دانشگاه را می دهد و
 • در مجوز تحصیل شما قید شده: این مجوز، به دارنده آن اجازه نمی دهد که خارج از دانشگاه در کانادا استخدام شود.
  • یا
 • ما شرایطی را در مجوز تحصیل شما گنجانده ایم که ممکن است دیگر اعمال نشود.

به عنوان مثال: شما مجوز تحصیل برای تکمیل دوره های پیش نیاز مانند ESL یا FSL را دارید و بعد از آن در یک برنامه تحصیلی تمام وقت پذیرفته می شوید که به این معنی است که می توانید برای حذف شرط (اجازه عدم اشتغال به کار خارج از دانشگاه) از مجوز تحصیلی خود اقدام کنید.

باید برای تغییر شرایط مجوز تحصیلی خود درخواست دهید. هزینه ای جهت این تغییر بایستی از جانب شما پرداخت شود و باید شرایط مجوز خود را قبل از درخواست SIN تغییر دهید.

شاید برای شما مفید باشد.  استان منیتوبا MPNP کانادا

 

جهت اطلاع از آخرین اخبار مهاجرتی اینستاگرام موسسه مهاجرتی افق ماندگار را دنبال کنید.

 

تغییر شرایط مجوز تحصیلی شما

باید برای مجوز تحصیلی جدید از داخل کانادا اقدام کنید. هنگام درخواست آنلاین، چک لیست شخصی شما شامل موارد زیر می شود:

درخواست تغییر شرایط، تمدید مدت اقامت یا ماندن در کانادا به عنوان یک دانشجو (IMM 5709) می شود.

در آن فرم، باکس درخواست مجوز تحصیلی برای اولین بار یا تمدید مجوز تحصیلی را بررسی و سایر فیلدهای مورد نیاز را پر کنید.

نامه ای به درخواست خود اضافه کنید که توضیح دهد چرا باید این شرط را از مجوز تحصیل خود حذف کنید.

 

کار بعد از اتمام دوره تحصیلی

بعد از تکمیل دوره تحصیلی، دو راه ممکن برای کار تمام وقت شما وجود دارد:

 • به تازگی برای مجوز کار قبل از انقضای مجوز تحصیلی خود درخواست داده اید یا
 • در حال شروع یک برنامه جدید تحصیلی هستید.

لازم است تمامی موارد مورد نیازی که جهت کار تمام وقت در ادامه لیست شده اند را داشته باشید. اگر درخواست مجوز تحصیلی یا کاری شما از جانب دولت کانادا رد شد، باید کار خود را متوقف و کانادا را ترک کنید.

 

اگر به تازگی برای مجوز کار درخواست داده اید:

اگر تمامی شرایط زیر را داشته باشید، می توانید به صورت تمام وقت کار کنید:

 • قبلاً می توانستید در طول تحصیل خود خارج از دانشگاه کار کنید.
 • برای مجوز کار یا مجوز کار بعد از تحصیل (PGWP) قبل از انقضای ویزای تحصیلی تان درخواست داده اید.
 • منتظر تصمیم درخواست مجوز کار خود هستید.

 

اگر دوره تحصیلی جدیدی را شروع کرده اید

می توانید به صورت تمام وقت کار کنید اگر تمامی شرایط زیر را داشته باشید:

 • قبلا می توانستید در طول دوره تحصیلی قبلی خود خارج از دانشگاه کار کنید.
 • مجوز تحصیلی معتبری دارید یا درخواست تمدید مجوز تحصیلی خود قبل از انقضای آن را داده اید.
 • تاییدیه کتبی از دانشکده فعلی که تحصیلات خود را در آن گذرانده اید، دریافت کرده اید.
 • نامه پذیرش از دوره تحصیلی تمام وقت از یک موسسه آموزشی جدید دریافت کرده اید.
 • برنامه جدید خود را در مدت 150 روز تقویمی از دریافت تاییدیه تکمیل برنامه قبلی خود شروع کرده اید.

 

کار خارج از کانادا

می توانید به صورت دورکار برای یک کارفرما خارج از کانادا تا زمانی که شرایط مجوز تحصیلی خود را رعایت نمایید، کار کنید. این نوع کار به عنوان 20 ساعت محدودیت کار خارج از دانشگاه به حساب نمی آید.

 

مبنای اطلاعات فوق، وبسایت رسمی اداره مهاجرت کانادا به نشانی زیر است.

https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/services/study-canada/work/work-off-campus.html#off-campus

 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *