چگونگی دریافت ویزای کار کانادا

افرادی که قصد مهاجرت به کانادا از طریق کار را دارند ، ابتدا می بایست یک پیشنهاد رسمی از سوی یک کارفرما داشته باشند و متقاضی مورد نظر باید تمامی شرایطی لازم برای آن شغل را داشته باشد.  متقاضی می تواند از طریق آگهی استخدامی که منتشر می شود با کارفرما ارتباط برقرار کند.

این نوع از آگهی ها با نام job offer شناخته میشود. این نوع مشاغل، شغل هایی هستند که کارفرما ها نیروی مورد نیاز خود را در کانادا پیدا نکرده اند و اقدام به انتشار این آگهی در سطح بین الملل و جهانی کرده اند تا بتوانند فرد مورد نیاز خود را از دیگر کشور ها جذب کنند ؛ اگر فرد نشان دهد که تمامی شرایطی که کارفرما نیاز دارد را دارا می باشد، میتواند اقدام به دریافت مجوز کار و ویزای کار کانادا کند.

برای کار در کشور کانادا علاوه بر داشتن شرایط مورد نیاز آن شغل شما همچنین نیاز به  تایید صلاحیت از طرف شرکت مورد نظر را دارید، متقاضی باید بتواند مجوز کار در کشور کانادا را نیز دریافت کند تا بتواند از این طریق اقدام به دریافت اقامت کاری کانادا کند .

برای دریافت ویزای کار کانادا متقاضی باید ویژگی زیر را داشته باشد :

کارفرما کانادایی که می خواهد فرد متقاضی را استخدام کند باید از وزارت کار کانادا تاییدیه بگیرد و اداره کار کانادا را قانع کند که کسی در کانادا نیست که این شغل را انجام دهد .این تاییدیه با نام اصلی LMIA – Labour Market Impact Assessment شناخته می شود .

در مرحله دوم از دریافت ویزای کار کانادا کارفرما کانادایی باید کپی مدرک تاییدیه LMIA و درخواست نیروی کاری که نیاز دارد را به اداره مهاجرت کانادا ارسال کند و پس از تایید شدن نزد اداره مهاجرت فرد متقاضی باید بقیه مدارک مورد نیاز را به  سفارت تحویل دهد و بقیه مراحل را طی کند.

معمولا مدارکی که در مرحله بعد از متقاضی برای ویزای کار  درخواست میشود، شبیه به دیگر کشور ها میباشد و شامل مدارکی مثل گذرنامه ، نامه درخواست شغل از سوی کارفرما ، چند قطعه عکس ، پرداخت هزینه های اداری و ارسال کپی فیش پرداخت شده به سفارت ، تایید اینکه صلاحیت کامل را  در آن شغل مورد نظر دارید و اثبات صلاحیت مالی برای زندگی در مدت زمانی که می خواهید در کانادا اقامت داشته باشید، می باشد.