دریافت ویزای کاری کشور کانادا

دریافت ویزای کار کانادا

درخواست کار در کانادا – مجوزهای کاری از جمله مجوز کار باز یا Open Work Permit (OWP)

برای درخواست کار در کانادا با توجه به نحوه درخواست و کشوری که برای آن درخواست می دهید، فرم های مورد نیاز متفاوت خواهد بود.

درخواست آنلاین برای مجوز کار

چه کسانی واجد شرایط درخواست مجوز کار به صورت حضوری یا از طریق پست هستند:

 • در صورتی که ناتوانی جسمانی دارید که شما را از درخواست آنلاین باز می دارد
 • برای برنامه نیروی کار کشاورزی فصلی درخواست می دهید
 • داشتن مدرک شناسایی یا مسافرتی برای ساکنین غیر ملی، پناهندگان یا افراد بدون تابعیت

درخواست آنلاین از ایران

قبل از درخواست آنلاین، مطمئن شوید که:

 • دستورالعمل موجود برای پر کردن فرم ها را خوانده اید
 • الزامات اداره ویزا برای متقاضیان از ایران (فایل pdf موجود در وبسایت اداره مهاجرت)
 • کپی مدارک
 • کارت اعتباری معتبر

با توجه به موقعیت ممکن است لازم باشد فرم IMM 5409 را که Statutory Declaration of Common-Law Union است را پر کنید. دقت داشته باشید که برای درخواست آنلاین به یک اکانت نیاز دارید. از این اکانت برای پرداخت هزینه و بررسی وضعیت پرونده، همچنین تمدید مجوز خود می توانید استفاده کنید.

مجوز کار یا work permit چیست؟

مجوز کار مجوزی کتبی است که:

 • توسط افسر اداره مهاجرت صادر می شود و به شخصی که شهروند یا مقیم دائم کانادا نیست، اجازه کار در کانادا می دهد.
 • اگر می خواهید در کانادا کار کنید، حتی اگر کارفرمای شما در کانادا نیست، این مجوز مورد نیاز است.
 • معمولا فقط برای کارفرما، شغل و دوره زمانی مشخصی معتبر است.
 • بر مبنای LMIA یا ارزیابی اثرات بازار کار از اداره اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا (ESDC) یا پیشنهاد کار از یک کارفرمای معاف از LMIA صادر شده باشد.

سیستم انطباق کارفرما 

قانون حمایت از پناهندگان و مهاجرت (IRPR)، شرایطی دارد که به اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا (IRCC) اجازه می دهد تا از حقوق شما زمانی که در کانادا کار می کنید حمایت کند، از این طریق که اطمینان پیدا کند کارفرمای شما شرایط پیشنهاد شغلی را به طور کامل رعایت می کند.

برای درخواست مجوز کار، اداره مهاجرت کارفرمای شما را در موارد زیر بررسی می کند:

 • اینکه پیشنهاد شغلی شما معتبر است یا خیر
 • سابقه انطباق آنها (در 6 سال گذشته) با تعهدات ذکر شده در پیشنهاد شغلی آنها در رابطه با موارد زیر به چه صورت است: دستمزد، شرایط کار، شغل
 • اینکه آنها از قوانین استانی فدرال یا منطقه ای تبعیت می کنند و
 • اینکه آنها از استخدام نیروی کار خارجی طبق قوانین حمایت از پناهندگان و مهاجران (IRPR) منع شده اند یا خیر.

کارفرمایانی که در تعهدات قبلی خود به نیروی کار خارجی پایبند نبوده اند ممکن است از استخدام نیروی خارجی برای مدت مشخصی محروم شوند. طول دوره محرومیت در فهرست عمومی کارفرمایانی که ناسازگار تشخیص داده شده اند، ذکر شده است. توجه کنید که نباید برای کارفرمایی که واجد شرایط نیست، کار کنید. می توانید فهرست فعلی کارفرمایانی که ناسازگار تشخیص داده شده اند را بررسی کنید.

ارزیابی اثر بازار کار یا LMIA چیست؟

LMIA سندی است که Employment and Social Development Canada (ESDC) آن را ارائه می دهد و به کارفرما اجازه می دهد تا نیروی کار موقت خارجی را استخدام کند. کارفرمای کانادایی که می خواهد فرد متقاضی را استخدام کند باید از وزارت کار کانادا برای ویزا تاییدیه بگیرد و اداره کار کانادا را قانع کند که کسی در کانادا نیست که این شغل را انجام دهد. این تاییدیه با نام اصلی LMIA – Labour Market Impact Assessment شناخته می شود.

در مرحله دوم از دریافت ویزای کار کانادا کارفرمای کانادایی باید کپی مدرک تاییدیه LMIA و درخواست نیروی کاری که نیاز دارد را به اداره مهاجرت کانادا ارسال کند و پس از تایید شدن نزد اداره مهاجرت فرد متقاضی باید بقیه مدارک مورد نیاز را به سفارت تحویل دهد و بقیه مراحل را طی کند.

ESDC درخواست LMIA کارفرما را ارزیابی می کند تا مشخص کند استخدام نیروی کار موقت خارجی چه اثری بر بازار کار کانادا خواهد داشت. ESDC نامه LMIA مثبت یا منفی را برای کارفرما صادر خواهد کرد. کارفرمای شما باید یک نسخه از این نامه را به شما ارائه دهد تا در درخواست مجوز کار خود قرار دهید.

LMIA معمولا برای دوره زمانی خاصی ارائه می شود و مجوز کار یا work permit برای همان دوره برای شما صادر خواهد شد. اگر قصد تمدید مجوز کار بیشتر از این مدت را دارید، نیاز به LMIA جدیدی خواهید داشت.

مدارک مورد نیاز برای دریافت LMIA

معمولا مدارکی که در مرحله بعد از متقاضی برای ویزای کار درخواست می شود، شبیه به دیگر کشور ها می باشد و شامل مدارکی مثل:

 • گذرنامه یا پاسپورت
 • نامه درخواست شغل یا job offer از سوی کارفرما
 • چند قطعه عکس در ابعاد پاسپورت
 • پرداخت هزینه های اداری یا اپلیکیشن فی و ارسال کپی فیش پرداخت شده به سفارت
 • تایید اینکه صلاحیت کامل را در آن شغل مورد نظر دارید
 • و اثبات تمکن مالی برای مدت زمانی که می خواهید در کانادا اقامت داشته باشید،

می باشد.

پیشنهادات شغلی از یک کارفرمای خاص برای نیروی خارجی معاف از LMIA

اگر به LMIA برای کار در کانادا نیازی ندارید، کارفرمای شما باید پیشنهاد شغلی شما را به اداره مهاجرت از طریق پورتال کارفرما ارسال نماید. کارفرمای شما باید شماره یا کد پیشنهاد شغلی را به شما ارائه نموده و قبل از شروع درخواست مجوز کار، هزینه انطباق کارفرما را بپردازید. شماره یا کد پیشنهاد شغلی شما با حرف A شروع می شود و پس از آن شامل 7 عدد یا شماره است.

اگر کارفرمای شما نیازی به پرداخت هزینه انطباق کارفرما ندارد، باید مدرکی مبنی بر معافیت از هزینه خود را در پورتال کارفرما بارگذاری کنند.

آیا به مجوز کار برای کار در کانادا نیاز دارم؟

اگر شهروند یا مقیم دائم کانادا نیستید و می خواهید به صورت موقت در کانادا کار کنید، به مجوز کار نیاز دارید. با توجه به نوع فعالیت، ممکن است از مجوز کار تحت قوانین حمایت از مهاجران و پناهندگان کانادا، معاف باشید. ولی در اغلب موارد، به یک مجوز برای کار قانونی در کانادا نیاز دارید.

چه زمانی باید درخواست مجوز کار بدهم؟

به محض اینکه شرایط زیر را داشته باشید:

 • جاب آفر کتبی یا قرارداد استخدام و
 • نامه تصمیم LMIA که کارفرمای شما از ESDC دریافت کرده یا کد پیشنهاد شغلی از کارفرما اگر نیازی به LMIA ندارید.

آیا واجد شرایط مجوز کار هستم؟

باید به افسر ویزا نشان دهید که تحت قانون مهاجرت کانادا شما واجد شرایط هستید و برای اقامت موقت در کانادا خواهید بود. باید:

 • افسر را قانع کنید که کانادا را در پایان مدت قرارداد استخدام خود ترک خواهید کرد.
 • مطیع قانون باشید و سابقه فعالیت مجرمانه نداشته باشید (ممکن است از شما خواسته شود یک گواهی عدم سوء پیشینه پلیس به اداره مهاجرت ارائه دهید).
 • برای امنیت کانادا خطری نداشته باشید.
 • در شرایط سلامت جسمانی کامل باشید و آزمایشات پزشکی را در صورت نیاز انجام دهید.
 • درگیر فرآیند استخدام با کارفرمایی نشوید که در فهرست کارفرمایان واجد شرایط نیست.
 • برنامه کار با کارفرمایی را نداشته باشید که در مشاغل خاصی مانند خدمات ماساژ، erotic dance و … فعالیت دارد.
 • هر نوع سند دیگری که افسر ویزا نیاز دارد تا صلاحیت شما را تایید کند، فراهم آورید.

آیا روی مجوز کار من شرایطی وجود دارد؟

افسر ممکن است هنگام صدور مجوز کار شرایطی را اعمال کند، تغییر دهد یا لغو کند. این موارد ممکن است شامل یکی از موارد زیر باشد:

 • نوع کار
 • کارفرمایی که می توانید برای او کار کنید
 • جایی که می توانید کار کنید
 • چه مدت می توانید به کار کردن ادامه دهید و
 • دفعات یا دوره های زمانی کار

آیا به ویزای اقامت موقت (TRV) یا مجوز سفر الکترونیکی (eTA) نیاز دارم؟

اگر در کانادا کار می کنید ممکن است به TRV یا eTA نیاز داشته باشید. ویزای اقامت موقت یا TRV سندی رسمی است که توسط افسر صادر شده و در پاسپورت شما قرار می گیرد تا نشان دهد که شرایط کلی پذیرش را در کانادا به عنوان مقیم موقت دارد. مجوز سفر الکترونیکی یا eTA سندی بدون کاغذ است که به صورت الکترونیکی به پاسپورت شما لینک می شود. همچنین نشان می دهد که واجد شرایط ورود به کانادا به عنوان مقیم دائم هستید.

اگر به TRV یا eTA نیاز دارید، نیازی به پر کردن درخواست های جداگانه یا پرداخت هزینه بیشتر نیست. بلکه توسط افسر همان زمانی برای شما صادر خواهد شد که نیاز به ورود به کانادا به عنوان نیروی کار دارید.

 

برای اطلاع از واجد شرایط بودن خود برای مهاجرت کاری به کانادا و سایر روش های مهاجرت می توانید به سایت گروه مهاجرتی افق ماندگار به آدرس اینترنتی www.ofoghint.com مراجعه کرده و فرم های ارزیابی رایگان ما را پر نمایید. کارشناسان و مشاوران گروه بین المللی افق ماندگار فرم های تکمیل شده توسط شما عزیزان را به دقت مورد بررسی و ارزیابی قرار داده و نتایج آن را طی ۴۸ ساعت کاری مشخص و با شما تماس خواهند گرفت.

در صورتی که تمایل دارید شرایط شما به صورت اختصاصی بررسی شود، می توانید به صفحه رزرو وقت مشاوره مراجعه و طبق برنامه زمان بندی خود، تایم مورد نظر را رزرو نمایید.

در صورت داشتن هر گونه سوال، با شماره تلفن 05131071 و یا تلفن همراه 09120920268 تماس حاصل فرمایید.