ترودو در واکنش به دستور ترامپ جهت توقف صادرات ماسک از امریکا به کانادا :

ما به دنبال تلافی نشان دادن نیستیم چون برای امنیت و سلامتی مردم کانادا و امریکا اهمیت قایلیم و نمیخواهیم تبادل کالاهای مهم بین مرزهای ما مختل شود.

در گزارشی دیگر گفته شده مواد اولیه بخش ماسک سازی کمپانی ۳m امریکا از کارخانه ای در شهر نانایموی بریتیش کلمبیا تامین می شود.