نیوبرانزویک مهاجران بیشتری را می خواهد.

نخست وزیر نیوبرانزویک می خواهد جمعیت استان را در سال ۲۰۴۰ به یک میلیون نفر برساند.

به گزارش Canadian Press ، نخست وزیر Blaine Higgs  در طی سخنرانی ، سالخوردگی جمعیت و کمبود نیروی کار در بازار کار استان را مطرح کرد.

نخست وزیر به استراتژی رشد جمعیت استان که تابستان گذشته منتشر شد ، اشاره کرد که نزدیک به ۱۲۰،۰۰۰ شغل در یک دهه آینده در نیوبرانزویک ایجاد و در دسترس خواهد بود.

همچنین می گوید که نیوبرانزویک تعداد مهاجران اقتصادی ساکن در نیوبرانزویک تا سال ۲۰۲۴ به ۷ هزار و ۵۰۰ نفر افزایش خواهد  داشت.

با این حال ، این اعداد و ارقام  توسط دولت فدرال تعیین شده است ، و Higgs  به مخاطبان تجار و خبرنگاران گفت که این استان هر سال ۱۰،۰۰۰ نفر را جذب می کند.

او گفته است که استان نیو برانزویک در هند و اروپا دفاتر جدیدی را افتتاح می کند تا مهاجرت به نیو برانزویک را برای سرمایه گذاران و افراد با استعداد تبلیغ کند.

مهاجرت به استان نیوبرانزویک از طریق اکسپرس اینتری:

اتباع خارجی که می خواهند مهارت ها ، تحصیلات و تجربه کاری خود را به نیوبرانزویک بیاوردند ، ممکن است واجد شرایط مسیر اکسپرس اینتری نیوبرانزویک باشند.

این مسیر مهاجرت استانی با سیستم اکسپرس اینتری دولت فدرال مطابقت دارد ، که درخواست ها را از طریق سه دسته مهاجرت مدیریت می کند: برنامه Federal Skilled Worker Program  ،  Federal Skilled Trades Program و Canadian Experience Class .

برای واجد شرایط بودن در جریان Entry New Brunswick Express ، داوطلبان ابتدا باید پروفایل Express Entry را ایجاد کنند ، در آنجا بر اساس تجربه کار ، تحصیلات ، سن و مهارت زبانشان بر اساس سیستم جامع رتبه بندی CRS  امتیاز دریافت می کنند.

اگر افرادی در صف انتظار  فدرال هستند از طرف  New Brunswick Express Enty انتخاب شوند ، ۶۰۰ امتیاز اضافی CRS دریافت می کنند. این به طور مؤثر تضمین می کند که داوطلب در پذیرش بعدی حتما دعوت خواهد شد.

گاهی اوقات  نیوبرانزویک برای برطرف کردن مشکل کمبود نیروی کار ممکن است متقاضیان را مستقیماً از استخر اکسپرس اینتری انتخاب کند.