استان آتلانتیک نوا اسکوشیا  برای برطرف کردن مشکلات کمبود پزشک مسیر مهاجرتی جدیدی را ایجاد کرد.اولویت جدید این استان برای پزشکان است.پزشکان عمومی واجد شرایط و متخصصان که در انتظار صف اکسپرس اینتری قرار دارند می توانند برای دریافت دعوتنامه از طریق این استان امید داشته باشند.

نوا اسکوشیا مسیر جدیدی را برای پزشکان به دنبال مهاجرت به کانادا ایجاد می کند.

از بین سایر معیارها ، داوطلبان باید یک پیشنهاد شغلی مصوب از سازمان بهداشت و درمان نوا اسکوشیا یا مرکز بهداشت Izaak Walton Killam Health)IWK)  در هالیفاکس را داشته باشند و متعهد شوند که حداقل در مدت دو سال در نوا اسکوشیا زندگی و کار کنند. برای اینکه از طریق این روش جدید برای انتخاب در نظر گرفته شود. در حال حاضر ، ۱۲۴ موقعیت در صفحه فرصتهای شغلی NSHA موجود است. این موقعیت ها در  تخصص ها و مناطق گوناگون استان آگهی شده است.

تخمین زده می شود که بیش از ۵۰،۰۰۰ اسکوشیایی بدون پزشک خانواده باشد ،این استان برای افزایش دستمزدها و نرخ ویزیت مطب و همچنین فراهم کردن تکنولوژی مورد نیاز برای بهبود دسترسی به خدمات اولیه درمانی سرمایه گذاری ۳۹٫۶ میلیون دلاری انجام داد.

نحوه کار این مسیر جدید مهاجرتی

ابتدا باید افراد در سیستم اکسپرس اینتری یک پروفایل ایجاد کنید و دارای یک پروفایل معتبر باشند.همانطور که می دانید اکسپرس اینتری یک سیستم جامع برای جذب نیروی کار ماهر خارجی است. Express Entry مجموعه ای از متقاضیان را برای سه برنامه مهاجرت در کانادا مدیریت می کند و در طی دورهایی دعوتنامه هایی را بر اساس رتبه بندی متقاضیان و کسانی که امتیازات بالایی دارند را ارسال می کند.

پزشكان واجد شرایط از استان نوا اسکوشیا انتخاب شده اند از طریق سیستم اکسپرس اینتری یک نامه Letter of Interest دریافت می کنند و ۳۰ روز مهلت دارند تا تقاضای خود را به استان ارسال کنند. متقاضیانی که از طریق استان  تأیید شده اند ، ۶۰۰ امتیاز اضافی را نسبت به نمره رتبه بندی ورود خود را دریافت می کنند و دریافت دعوت نامه برای درخواست اقامت دائم کانادا را به طور موثر تضمین می کنند.