نرخ جمعیت مهاجرت به نوا اسکوشیا رکورد زد.

نوا اسکوشیا به لطف مهاجران  شاهد رشد چشمگیر و بی سابقه جمعیت است.

برآوردهای آماری کانادا نشان می دهد که جمعیت استان نوا اسکوشیا  بین ۱ اکتبر ۲۰۱۸ و ۱ اکتبر ۲۰۱۹ با ۱۲٫۳۳۹ نفر جمعیت رو به رشد داشته است. این شامل ۷،۱۶۵ مهاجر است که طی این مدت ۱۲ ماه به نوا اسکوشیا آمده اند.شامل ۱٫۲۸ % رشد داشته است.

این رشد ۱٫۲۸ درصدی سریعترین رشد جمعیت استان در طی یک دوره ۱۲ ماهه از سال ۱۹۷۲ بوده است  و جمعیت نوا اسکوشیا را از اول اکتبر ۲۰۱۹ به رکورد ۹۷۶٫۷۶۸ سوق داده است.

در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۹ ، جمعیت نوا اسکوشیا ۵٫۳۷۳ نفر در حال رشد بود که از این تعداد مهاجران ۲٫۴۷۱ نفر تشکیل می دادند . دولت نوا اسکوشیا گفت که این بالاترین میزان  رشد جمعیت مهاجرت برای یک فصل  از  جنگ جهانی تا کنون بی سابقه بوده است.

علاوه بر این، ۱٫۰۹۰ نفر هم از سایر استان های دیگر به استان نوا اسکوشیا مهاجرت کردند

وزیر مهاجرت نوا اسکوشیا ، Lena Metlege Diab ، در بیانیه خبری گفت: “این تعداد رشد جمعیت تأثیر مثبت مهاجرت در استان نوا اسکوشیا  را نشان می دهد.”

“مهاجرت یک اولویت برای ما  است و برای تأمین نیازهای مداوم  نیروی کار و افزایش جمعیت ما و بسیار مهم است.”

رشد طبیعی جمعیت  استان که تفاوت بین تعداد ولادت ها و مرگ و میرها در استان است ، از سال ۲۰۱۶ روند نزولی داشته است.در عوض ، براساس داده های آماری کانادا ( Statistics Canada ) ، مهاجرت بین استان ها در همان دوره زمانی رشد کرده است.